Fler än 230 nya platser vid doktorsutbildningen – ansökningstiden går ut 22.4. 

Inom ramen för det pilotprojekt som Undervisnings- och kulturministeriet finansierar utlyses platser vid den tre år långa doktorsutbildningen.

Ansökningstiden till platserna inom doktorsutbildningens pilotprojekt som initierats av Finlands regering och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet har börjat. Ansökningstiden går ut den 22 april. Vid Helsingfors universitet erbjuds sammanlagt 236 platser i elva sektorsspecifika piloter

Avsikten med doktorsutbildningsprojektet är att doktoranderna ska börja och bli färdiga med sina doktorsavhandlingar under den treåriga period som finansieras. 

Pilotprojektet kommer att skapa nya metoder för att stödja doktorander så att de kan bli färdiga inom den målsatta studietiden. Samtidigt stödjas doktorandernas anställning både inom den privata och den offentliga sektorn. 

Samarbete blir allt viktigare  

En viktig del av pilotprojektet är att öka rörligheten mellan universitet, företag, forskningsinstitut och andra organisationer, eftersom en betydande andel av de doktorander som utexamineras via pilotprojektet kommer att sysselsätta sig med arbetsuppgifter utanför universitetet.   

Genom företagssamarbete har allt fler doktorander möjlighet att under sin doktorsutbildning bekanta sig med olika samarbetspartners verksamhet vid företagsbesök och evenemang. 

– De utmaningar vi har i dagens samhälle kräver högt utbildade experter. Vi strävar efter att utveckla doktorsutbildningen så att de doktorer som utexaminerats hos oss är redo att ta sig an de här mångvetenskapliga utmaningarna, säger forskarskolans direktör Minna Palander-Collin. 

Läs mer om pilotprojektet på webbplatsen (på engelska)

Bekanta dig med möjligheterna till samarbete (på engelska)

  

Pilotprojektet innebär nya möjligheter 

 Prorektor Anne Portaankorva påminner att pilotprojektet är en del av den pågående utvecklingen av forskarutbildningen. 

  – Det doktorsutbildningsprojekt som regeringen initierat är ett steg mot en moderniserad forskningsvärld. Projektet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla praxisen inom doktorsutbildningen och förbättra stödet och handledningen vid arbetet med doktorsavhandlingen ytterligare. 

Bekanta dig med doktorsutbildningsprojektet

Doktorsutbildningsprojektets webbsidor

Ansökning

Vanliga frågor om doktorsutbildningspiloten

Pilotgrupper

Bli en samarbetspartner

Kontakta doctoralpilot@helsinki.fi om du har någonting att fråga.

Alla webbsidor för doktorsutbildningspiloten är på engelska.