Fel i tjänsten Studieinfos överföring av uppgifter om status som förstagångssökande

Tio sökande till Helsingfors universitet berörs av felet och de kommer att kontaktas personligen.

I tjänsten Studieinfo uppstod ett fel som gällde överföringen av uppgifter om status som förstagångssökande. På grund av felet har en del sökande felaktigt blivit antagna till högskolor. Efter att det tekniska felet upptäcktes avbröt Helsingfors universitet publiceringen av betygsantagningens resultat på tisdagen den 23 maj 2023. Publiceringen av resultaten kunde fortsätta på torsdagen den 25 maj 2023. I de ansökningsmål vars resultat inte har hunnit publiceras har det tekniska felet korrigerats.

Avbrottet i publiceringen av resultaten i betygsantagningen påverkade processen för antagningen inom det pedagogiska området (VAKAVA), och kallelser till lämplighetsprov på basis av betygsantagningen och öppna universitetsleden kunde inte skickas ut den 24 maj 2023 som planerat. Kallelserna till lämplighetsprov skickas till alla sökande per e-post senast den 7 juni 2023.

I sina ansökningsmål följer Helsingfors universitet de riktlinjer som har formulerats gemensamt av universitetens prorektorer. Antagningsresultatet kommer att korrigeras i alla ansökningsmål där resultatet i betygsantagningens kvot för förstagångssökande är felaktigt. I betygsantagningens kvot för förstagångssökande kommer en studieplats att erbjudas alla de sökande som är berättigade till det enligt antagningsgrunderna. 

Vi har kännedom om tio sökande som felaktigt har erbjudits studieplats vid Helsingfors universitet. Vi kommer att kontakta dessa sökande personligen. 

I utbildningsprogrammet för rättsnotarie, där betygsantagningen är reserverad endast för förstagångssökande, kommer beslutet om betygsantagningen att rättas på grundval av ett tekniskt fel i enlighet med 51 § i förvaltningslagen. En felaktigt antagen sökandes ställning kan i en sådan här situation inte anses vara oskälig, eftersom en icke-förstagångssökande inte kan ha en berättigad förväntning att bli behandlad som förstagångssökande. 

I ansökningsmål där betygsantagningen är avsedd för både förstagångssökande och icke-förstagångssökande, och där beslutet i betygsantagningen har fattats och meddelats de sökande, annulleras inte studieplatsen för dem som har fått den på felaktiga grunder. I sådana ansökningsmål kan sökande som på felaktiga grunder erbjudits en studieplats i betygsantagningens kvot för förstagångssökande därmed ta emot den erbjudna studieplatsen.