Språkkunskaperna mäts inte i antalet fel: det viktiga är att budskapet når fram

Finskspråkiga är onödigt blyga när det gäller att tala svenska.

Artikeln har publicerats i tidningen Yliopisto 2/2023.

Biträdande professor i språkdidaktik vid Helsingfors universitet Raili Hilden, är det pinsamt att råka säga en hus eller jag ätade?

— Det spelar ingen roll om man säger en hus. Svenskan har rätt många grammatikaliska regler till exempel jämfört med engelskan. Sedan många årtionden tillbaka har skolornas läroplaner ändå byggt på att det viktigaste är att våga tala och göra sig förstådd.

Men får man inte poäng i till exempel studentprovet just för att man kan grammatiken och inte böjer verben fel?

— Nej! Sådär tänkte man förr. Vissa frågor i provet har antingen rätt eller fel svar, och det viktigaste kriteriet i till exempel skrivuppgifternas bedömning är att budskapet når fram.

— Sammanhanget avgör hur viktigt det är att man skriver rätt. Rätt formuleringar är viktigare i mer formella texter än i vardagsspråket.

Hur bra är finländarna på svenska?

— Den senaste riksomfattande utvärderingsrapporten om inlärningsresultaten i svenska är från 2013. I den ingick inte den medellånga lärokursen i svenska, och en ny utvärdering pågår. Men visst verkar det vara så att majoriteten av finländarna inte är särskilt säkra på sina kunskaper i svenska.

— Enligt läroplanen ska de grundskoleelever som läser medellång svenska kunna klara sig på grundläggande språkkunskaper i vardagliga situationer. Studenterna borde våga åka till Sverige för ett tag, till exempel för att sommarjobba.

Spelar det någon roll om en finländare inte kan svenska?

— Studie efter studie visar att svenska och andra europeiska språk behövs i näringslivet. Allt kan inte göras på engelska.

— På sistone har vi åter fått märka att Sverige är ett riktigt trevligt grannland och att det även kan vara bra att behärska språket.

Har finländarnas kunskaper i svenska försämrats under de senaste årtiondena?

— Jämfört med äldre utvärderingar verkar de ha försämrats något. Kunskapsnivåerna är visserligen svåra att jämföra, eftersom svenska numera är ett valfritt ämne i studentexamen och för att jämförelsegruppen därmed inte är densamma som tidigare.

— Språkkunskaperna påverkas också av att intresset för att skriva andra språkprov än engelska i studentskrivningarna minskar.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.