Reggae och dancehall har ökat kreolspråkens popularitet – språkaktivister vill införa dem som undervisningsspråk i skolorna

Eeva Sippola blev intresserad av så kallade ociviliserade minoritetsspråk då hon kom i kontakt med Chiles kulturella mångfald under sitt år som utbyteselev.

Biträdande professor Eeva Sippolas intresse för spanska samt iberoamerikanska språk och kulturer vaknade när hon var utbyteselev i Chile. Den kulturella mångfalden fascinerade henne.

— Uppfattningen om språk är ofta ganska snäv i Europa. Vi försöker hitta källan till språk och koppla samman språket med en viss grupp människor, trots att det finns människor i många länder som dagligen talar fyra eller fem språk.

Ett ohyfsat eller vulgärt språk?

Sippolas doktorsavhandling handlar om minoritetsspråket chabacano i den filippinska byn Ternate. Chabacano är ett spanskt kreolspråk; ett nytt språk som uppstått genom kontakter mellan olika språk.

Sippola besökte Ternate ett antal gånger under åtta år, bodde hos familjer, lärde sig språket och intervjuade dem som talar chabacano.

—  Jag blir alltid lika förvånad över hur förbehållningslöst människor tar forskare till sitt hem och berättar om sina liv. Jag hoppas att jag också kan ge något i gengäld.

På spanska betyder chabacano ungefär ohyfsad eller vulgär.  Kreolspråk har ansetts vara mindre värda språk, och strukturell rasism har även förekommit i den tidiga forskningen inom området, berättar Sippola.

Hur man stöder språklig mångfald i samhället?

För närvarande forskar hon om hållbarhet inom språkforskning.

— Hållbarhet handlar också om hur man stöder språklig och kulturell mångfald i samhället.

I Filippinerna har man numera hemspråksundervisning i de lägre årskurserna och språkaktivister producerar läromedel.

Många får sin första kontakt med kreolspråk via musiken – reggae och dancehall sjungs på jamaicansk kreol. Musiken skapar nya former för språken.

— Även finskspråkig reggae innehåller referenser till jamaicansk musik.

Latinamerikanska forskare samlas i Helsingfors

På sistone har nedskärningar inom humanistiska områden diskuterats flitigt.

— Många ämnen har drabbats, men hos oss ser det ljust ut. Forskningen om latinamerikanska, spanska och portugisiska språk har fått ett lyft.

Latinamerikanska forskare samlas på Helsingfors universitet den 12-15 juni för att delta i konferensen Uncertain Trajectories: Latin America after Globalization organiserad av en vetenskaplig organisation CEISAL. Eeva Sippola och hennes kollegor är med och arrangerar evenemanget.