Bättre sömn med hjälp av spel

Helsinki Sleep Factory är ett av de fem team som har tagit sig till final i tävlingen Helsinki Challenge. Teamet vill rätta till dygnsrytmen hos ungdomar runt om i världen.

Ungdomar runt om i världen har problem med sömnen. Ändå har försöken att lösa problemen varit få och de som har gjorts har varit bristfälliga. Helsinki Sleep Factory söker en lösning med hjälp av spelifiering, där ungdomar sporras att dela sina sömnerfarenheter med varandra. En ung person kan ta ansvar för kvaliteten på sin sömn om han eller hon har tillgång till information om sin dygnsrytm och sina behov, tror forskarna i Sleep Factory-teamet.

Teamet leds av professor Anu-Katriina Pesonen som tror att man med teamets spelmekanikbaserade sömnintervention kan lösa ett stort samhälleligt problem, som man inte ens helt har förstått vidden av.

– Hälften av ungdomarna har sömnsvårigheter och cirka 15 procent lider av betydande svårigheter att reglera dygnsrytmen. Det påverkar i sin tur skolgången, lärandet, livskompetensen och övergången till vuxenlivet.

Problemet begränsar sig inte endast till den unga personen eftersom de indirekta följderna är stora. T.ex. ett enda barn som hoppar av skolan kostar samhället uppskattningsvis en miljon euro.

God nattsömn via gemenskap

Helsinki Sleep Factory är en virtuell gemenskap med fokus på sömn som hjälper unga att själva reglera sin dygnsrytm. Helsinki Sleep Factory erbjuder appar och tekniker, t.ex. en sömnavatar, en interaktiv sömndagbok, en sömnskuldsräknare och appar för mätning av kroppstemperatur och ljusmängd. Med hjälp av dem kan de unga lära sig identifiera sin dygnsrytm och miljöns inverkan på den. Tack vare programmets sociala egenskaper kan de unga dela sina erfarenheter med andra och själva få det kamratliga stöd som de saknat.

Planeringen av Helsinki Sleep Factorys interventionsmodell är färdig, men finansiering saknas fortfarande. Enligt Pesonen tävlar hennes team på allvar om segern i Helsinki Challenge.

– Forskningsfinansieringen kan inte användas för att åstadkomma en produkt, för det behövs innovationsfinansiering.

Vinnaren eller vinnarna som tar emot priset på 375 000 euro publiceras den 13 november under Helsinki Challenge-galan. Prissumman är avsedd att gå till förverkligandet av teamets projekt.

I början av tävlingen var antalet deltagande team 80, av vilka 20 gick vidare till semifinalen. Den internationella juryn valde fem team till finalen.

De övriga Helsinki Challenge-finalisterna

Safepreg

Presentation av teamet

Läs nyheten "Salmiak för stresshormonerna till fostret" (på finska)

Biodiversity now

Presentation av teamet

Läs nyheten "Nya sätt att kompensera naturen" (på engelska och finska)

Nemo

Presentation av teamet

Läs nyheten "Kan barnen lära sig känslor via skärmen?" (på engelska och finska)

Moralities of Intelligent Machines

Presentation av teamet

Läs nyheten "Vem hålls ansvarig när roboten gör fel?" (på finska)

Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge