Vetenskapen behöver invandring, skriver rektor Sari Lindblom i sin ledare i tidningen Yliopisto

Vetenskapssamfundet är bekymrat över regeringsprogrammets idé om att det arbetsbaserade uppehållstillståndet skulle återkallas om ett anställningsförhållande upphör, och ett nytt inte har inletts inom tre månader. Arrangemanget fungerar inte i en värld där forskningsprojekt är beroende av internationalisering och tidsb

Artikeln har publicerats i nr 6/2023 av tidningen Yliopisto.

Regeringsprogrammets föresatser gynnar universiteten, men rymmer också oro för framtiden. 

Regeringens beslut att hålla fast vid högskoleindexet var livsviktigt för universitetens verksamhet. En långsiktig basfinansiering tryggar forskningens och utbildningens kontinuitet. Med tanke på Finlands framtid är det också viktigt att regeringen har förbundit sig till målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. 

Universiteten kan göra mycket gott när tilläggsfinansieringen för forsknings- och utvecklingsverksamhet kanaliseras till högklassig forskning, skapandet av innovationsekosystem kring universiteten och till universitetens kommersialiseringsverksamhet och företagsinkubatorer.

Åtgärderna och finansieringen för att höja utbildnings- och kompetensnivån har ännu inte klarlagts. Vi behöver beslut som gör det möjligt för en allt större andel av ungdomarna att utbilda sig på högskolenivå, också i Nyland.

Hindren för att flytta till och stanna i Finland måste undanröjas

Utöver att vi behöver experter, behöver vi också invandring – vi finländare är inte många nog. Därför är riktlinjerna om att strama åt invandringen oroande. Inskrivningen i regeringsprogrammet om att arbetsbaserade uppehållstillstånd återkallas om anställningsförhållandet upphör och inget nytt har inletts inom tre månader skapar osäkerhet i universitetssamfundet. Kravet är mycket högt ställt om det till exempel gäller anställda i forskningsprojekt som får tillfällig finansiering. Oron för de internationella medlemmarna i vår gemenskap är stor.

Universitetens roll är betydande när det gäller att locka experter till Finland. Helsingfors universitet har 2 240 internationella examensstuderande och 1 675 personer med internationell bakgrund som arbetar vid universitetet. Vi är en betydande arbetsgivare för internationella experter.

Särskilt de som flyttar till Finland som studerande knyter naturliga band till vårt samhälle och stannar här också efter sina studier. Därför är det bra att regeringen utvecklar incitament för detta och till exempel förbättrar möjligheterna att lära sig språket. 

Finland kan endast nå framgång genom att höja kompetensnivån. Därför måste vi också arbeta för att locka till oss internationella experter. Hindren för att flytta till och stanna i Finland måste undanröjas. 

Skribenten är rektor för Helsingfors universitet.

 

Tidningen Yliopisto är ett vetenskapsmagasin som utges av Helsingfors universitet. Tidningen har förbundit sig till journalistreglerna.