Studenter demonstrerar på Soc&kom

Ett tiotal studenter har i dag vid lunchtid ockuperat loftutrymmet i Svenska social- och kommunalhögskolan i protest mot de nedskärningar som regeringen planerar.

Studenterna säger att de vill visa sitt stöd för studentproteströrelsen som startade vid Helsingfors universitet 19.9 och vill demonstrera mot regeringens planer på att skära i studenternas stöd. 

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Tuomas Martikainen träffade demonstranterna strax efter lunch. 

– Liksom universitetets rektor Sari Lindblom och universitetsrektorernas råd UNIFI, är jag bekymrad över studenternas välmående och ekonomiska situation. Det är fint att studenterna tar ställning i frågor som berör dem och jag hoppas att politiska beslutsfattare tar deras oro på allvar. 

Universitetet kommer inte att ingripa i demonstrationen vid Soc&kom så länge säkerheten inte äventyras eller lokalerna skadas. 

Studentproteströrelsen startade vid Helsingfors universitet 19.9 och har spridit sig till flera universitet, högskolor och skolor runtom i Finland. Vid Helsingfors universitet har ockupanterna av universitetets huvudbyggnad avslutat sin demonstration och lämnat byggnaden under veckoslutet. Även på campusen i Gumtäkt, Mejlans och Vik har demonstrationerna avslutats.