1600-talets livskraftiga Amsterdam gav Finland — alltså östra Sverige — en livlig exportmarknad

Köpmännens inflytande under 1600-talet återspeglades också i den nederländska utrikespolitiken. I sin doktorsavhandling skildrar historiker Henri Hannula hur den nederländska sjömakten undertecknade ett handelsavtal med Sverige, trots att krigstillstånd rådde.

Hur såg Europa ut i slutet av 1600-talet? Staternas institutioner började så småningom ta form. I Sverige och Danmark regerade kronan, en elit som samlat sig kring sin envåldshärskare.

I Nederländerna, den stora sjömakten, var köpmännen så inflytelserika att deras åsikter också återspeglades i landets utrikespolitik. Ekonomi och politik överlappade varandra.

– Handeln förde med sig välstånd, för en del även under kriget, berättar historikern Henri Hannula.

Sverige försåg det urbaniserade Nederländerna med viktiga råvaror: trä, tjära, järn och koppar. Vattenvägarna ersatte de i övrigt svaga kommunikationerna. Produkter, idéer och information transporteras över havet.

– De bästa kartorna på den tiden tillverkades i Nederländerna. På kartorna ser vi också hur stor betydelse handeln hade på havsområdena.

Nederländerna förde krig mot Frankrike på 1670-talet. Samtidigt låg Sverige, som var allierat med Frankrike, i krig med Nederländerna och Danmark. Trots detta ingick Nederländerna och Sverige ett handelsavtal med varandra.

Samtidigt blev Nederländernas relation till sin politiska allierade Danmark alltmer ansträngd: handeln med den gemensamma fienden förändrade konstellationerna.

– Efter kriget allierade sig Danmark med Frankrike och tvisten eskalerade till ett handelskrig mellan Nederländerna och Danmark, berättar Hannula.

Sverige gick som vinnare ur konflikten eftersom landets export fick ett uppsving.

Hannula gillar att cykla längs stränderna. Det ger en känsla för platserna – och för de människor som tidigare bott där. Också stränderna i Amsterdam är välbekanta.

– Rallynederländska är ett av mina arbetsspråk. Det finns olika typer av språkkunskaper, och perfektion är inget man ska eftersträva.