Hunden känner lukten av coronavirus – en undersökning utreder hur hundar kan användas för att identifiera smittan

Enligt preliminära tester kan hundar klara av uppgiften snabbt och nå pålitligare resultat än laboratorietester.

Att använda hundarnas extremt skarpa luktsinne i att identifiera coronavirus kan visa sig vara ett revolutionerande verktyg för att hantera epidemin. Hundar som tränats till luktdetektion har tidigare tjänstgjort med framgång bland annat genom att identifiera personer som har cancer.

Forskare vid Veterinärmedicinska fakulteten och Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har förenat sina krafter för att använda luktdetektion till att identifiera dem som smittats med covid-19. I de preliminära undersökningarna har de tränade hundarna lyckats skilja på friska och coronasjuka människors urinprov.

– Vi har redan från förut gedigen erfarenhet av att träna hundar till luktdetektion. Det var fantastiskt att se hur snabbt hundarna lärde sig ännu en lukt, säger ledaren för forskningsgruppen Dog-Risk Anna Hielm-Björkman.

Forskarna inleder en omfattande insamling av patientprover för att verifiera iakttagelsen och fortsätta med träningen. De tar också noggrannare reda på vad hundarna känner igen i de insjuknades prover och hur länge efter insjuknandet det händer.

På grundval av de preliminära testerna kan hundar klara av uppgiften snabbt och till och med nå pålitligare resultat än nuvarande molekylbaserade laboratorietester.

– Vi måste kontrollera många saker innan luktdetektion kan tillämpas i praktiken. Vi analyserar ett stort antal blindade prover både av patienter som har fått positivt coronatestresultat och av en kontrollgrupp med negativt resultat. En del kontrollgruppsmedlemmar är friska, en del har en annan luftvägsinfektion, berättar professorn i infektionssjukdomar Anu Kantele från Helsingfors universitet.

Hundar som tränats till luktdetektion skulle i framtiden kunna användas i flera uppgifter för att identifiera dem som smittats med coronavirus, till exempel i ålderdomshem, i screening av sjukhuspersonal och i tullens arbete på flygplatser.

Mer information:

Anna Hielm-Björkman, docent i klinisk forskning på sällskapsdjur, Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet

Tfn 050 427 0203

E-post: anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi

Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet och HUS

Tfn 050 427 0203

E-post: anu.kantele@hus.fi

Susanna Paavilainen, forskningskoordinator, HU, verksamhetsledare, föreningen WiseNose Ry

Tfn 044 504 4464

E-post: susanna.paavilainen@helsinki.fi