Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet med i finländskt företag som utvecklar coronavaccin

Det finländska forskningsbaserade vaccinföretaget Rokote Laboratories Finland Oy utvecklar och marknadsför ett coronavaccin som ges som nässpray. Vaccinet grundar sig på forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Företaget grundades av dem som utvecklat vaccinet: Seppo Ylä-Herttuala, akademiprofessor vid Östra Finlands universitet, Kalle Saksela, professor vid Helsingfors universitet och Kari Alitalo, professor vid Helsingfors universitet samt Pasi Kemppainen, diplomingenjör. Samtliga är också medlemmar i styrelsen. Även de båda universiteten medverkar som grundare och ägare i företaget.

Vaccinet baserar sig på en genöverföringsteknik som Ylä-Herttualas forskningsgrupp utvecklat och som redan har använts framgångsrikt i flera patientstudier där man undersökt användningen av genterapi mot hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Vaccinet använder ett ofarligt adenovirus som transportör, till vilket man klonat en DNA-sträng som hjälper cellerna i nässvalgrummet att producera ett virusprotein som ger ett vaccinationssvar. Själva viruset SARS-CoV-2 ingår således inte i vaccinet. Preliminära resultat från djurförsök visar att vaccinet har fungerat bra, och de kliniska studierna inleds inom några månader.

Kemppainen säger att företaget förhandlar om finansiering med flera parter, i syfte att trygga vaccinets vidareutveckling och vägen till de kliniska studierna. Efter att vaccinet är godkänt för försäljning kan det bidra till att trygga den inhemska och europeiska försörjningsberedskapen och självförsörjningen på vaccin. – Vaccinet kan tillverkas i betydande mängder i Kuopio och på lång sikt kan det också licensieras utanför Europa. I nuläget är det naturligtvis coronavaccinet som står i fokus, även om det också går att framställa vaccin mot andra virus med hjälp av samma metod.

Den kommersiella teknologin som behövs för att producera vaccinet finns redan i Kuopio.

– Att begränsa coronapandemin är en oerhört viktig målsättning, och det kommer säkert att finnas användning för den nya vaccinationsmetoden även i framtiden. Vaccinet har kunnat tas fram snabbt, eftersom det utgår från en kunskapsbas som grundar sig på långsiktig forskning, konstaterar Jukka Mönkkönen, rektor vid Östra Finlands universitet.

– Den mångsidiga interaktionen mellan universiteten och samarbetet med företagen ligger till grund för nya idéer, forskningens genomslag i samhället och lösningar på samhällskriser, påminner Paula Eerola, prorektor vid Helsingfors universitet. 

Det nya vaccinet kan ge ett bredare immunsvar och skydda mot virusmutationer

Forskningsgrupperna började utveckla coronavaccinet våren 2020. Forskningen vid universiteten finansierades av Finlands Akademi.

– Det faller sig naturligt att fortsätta arbetet inom ramarna för ett företag, som till exempel kan svara för de kliniska studierna i enlighet med myndigheternas krav. Universitetens ägarroll möjliggör transparent överföring av information från den akademiska forskningen till företaget, säger Ylä-Herttuala, styrelseordförande för Rokote Laboratories Finland Oy.

Man valde att administrera det nya vaccinet via näsan, eftersom viruset normalt smittar via luftvägarna. Det verkar också som att ett vaccin som administreras via näsan ger ett bredare  immunsvar än ett som injiceras i en muskel.

 Ett intramuskulärt vaccin bildar IgG-antikroppar i blodomloppet, medan ett vaccin som administreras via näsan dessutom ger ett IgA-svar som skyddar slemhinnorna. Vi antar att det här kan förhindra att vaccinerade personer sprider viruset, berättar Ylä-Herttuala.

Enligt honom kommer de pågående vaccinationerna inte att avlägsna behovet av nya vacciner, eftersom nya infektionsvågor till följd av virusmutationer är att vänta.

Även om man hinner vaccinera hela befolkningen, kommer åtminstone riskgrupperna att behöva nya vacciner mot virusmutationer under de kommande åren. De vacciner som för närvarande används ger ett klart nedsatt skydd mot den sydafrikanska virusmutationen, som troligen blir det dominerande viruset i nästa våg. Dessutom väntar man sig att arvsmassan för SARS-CoV-2 fortsätter att mutera sig snabbt när det försöker kringgå immunförsvaret.  Vi har redan tagit hänsyn till de viktigaste virusmutationerna i vårt eget vaccin, nämligen de sydafrikanska, brasilianska och brittiska mutationerna. Det kommer säkerligen att finnas efterfrågan på ett sådant vaccin, säger Kalle Saksela, professor i virologi vid Helsingfors universitet.

Företaget har för avsikt att utföra sina första kliniska vaccinstudier i Finland. Många har visat intresse för att delta i dem, men deltagarna rekryteras digitalt på ett sådant sätt att man får jämförbara testgrupper som representerar hela befolkningen.

Mer information

Seppo Ylä-Herttuala, akademiprofessor, Östra Finlands universitet

tfn 040 355 2075 

seppo.ylaherttuala@uef.fi

Kalle Saksela, professor, Helsingfors universitet

tfn 0294126770

kalle.saksela(at)helsinki.fi

Pasi Kemppainen, Rokote Laboratories Finland Oy 

pasi@rokote.com

Jukka Mönkkönen, rektor, Östra Finlands universitet

tfn 040 728 8057

jukka.monkkonen@uef.fi

Paula Eerola, prorektor, professor, Helsingfors universitet

vicepresident@helsinki.fi