Coronainformation i flerspråkig utbildning – ett program av forskare vid Helsingfors universitet används i Senegal

Med hjälp av programmet LILIEMA kan senegaleser få instruktioner på sitt lokala språk om hur de ska skydda sig mot coronaviruset.

Professorn i afrikanska språk Friederike Lüpke och forskare Miriam Weidl har tillsammans med de lokala invånarna utvecklat ett flerspråkigt program LILIEMA som redan har tre år på nacken och som nu ger konkret nytta.

I LILIEMA-utbildningen lär sig deltagarna ett officiellt alfabet som används för att läsa och skriva på flera språk, vilket är praktiskt eftersom det finns ett flertal lokala språk i Senegal. Det här är viktigt för att deltagarna ska lära sig sköta kriskommunikationen på rätt sätt. Långt ifrån alla behärskar det officiella språket franska och direktöversättningar fungerar inte i informationsspridningen. LILIEMA-utbildningen har utvecklats för kommunikation på lokalspråken. Programmet bistår nu i informationsspridningen kring coronaviruset och hur man skyddar sig mot det.– Av ebola lärde vi oss att franska och dåliga översättningar inte räcker till. Nu vill vi ge noggrann och riktad information till varje område på rätt språk, säger Friederike Lüpke.

Handledarna och lärarna i utbildningen LILIEMA sprider aktivt information om coronaviruset. Förutom att franskspråkig information endast når en liten del av människorna är också fejknyheter ett problem, enligt Lüpke. Det finns knappt någon tryckt information att få. Trots att skolorna är stängda och evenemang inställda samlas människorna som de alltid gjort i stora grupper. Därför är det livsviktigt med flerspråkig information i tryckta broschyrer.      

Tryckt information är det viktigaste – broschyrer på Senegals olika språk

LILIEMA har producerat tryckta flerspråkiga infopaket om corona i Senegal. Broschyrerna och plakaten blev klara i mars när viruset började spridas i Senegal och de delas för tillfället ut i landets olika delar. När de senegalesiska medlemmarna i LILIEMA-gruppen delar ut broschyrerna föregår de med gott exempel och visar hur man ska bete sig för att förhindra smittspridning: de rör sig på egen hand, håller avstånd till andra människor, skakar inte hand och använder inte kollektivtrafiken. De betonar också med sitt eget exempel hur viktigt det är med god handhygien. 

LILIEMA-programmet introducerar hälsoupplysning på den flerspråkiga landsbygden där de som inte kan franska inte läser tidningar, och där det saknas tv-apparater, smarttelefoner och datorer. LILIEMA-handledarna lär också med hjälp av alfabetet ut läs- och skrivfärdigheter i lokalspråken i flera byar. De som gått utbildningen lär sig undervisa andra och vägleder människorna på deras eget lokalspråk. På det här sättet säkerställs att informationen går fram och sprids vidare. 

– En gång räcker inte, utan vi upprepar samma sak flera gånger och våra handledare ser till att direktiven fungerar.   

Tilläggsuppgifter:

Friederike Lüpke 

friederike.lupke@helsinki.fi, +358 50 471 6139

@FriederikeLupke

Se även:

Forsk­ning­en lö­ser co­ro­nakri­sen – så här bi­drar vi