Finnish Marine Research Infrastructure är en föregångare i Europa

FINMARI samlar alla stora institutioner som bedriver havsforskning i Finland. Tvärminne zoologiska station är en av dom.

Kolumn har publicerats i tidningen Yliopisto 2/2024.

De globala klimat- och biodiversitetskriserna är starkt sammankopplade, och våra hav förändras nu i en aldrig tidigare skådad takt. Det vi visste om hur Östersjön fungerade för ett decennium sedan stämmer inte nödvändigtvis längre idag. 

För att mäta förändringarna och förstå de underliggande processerna, och därmed kunna ge vetenskapsbaserade råd till förvaltningen, krävs tvärvetenskaplig havsforskning där biologer, geologer, kemister och fysiker samarbetar. 

FINMARI, Finnish Marine Research Infrastructure, är en så kallad distribuerad infrastruktur som samlar alla stora institutioner som bedriver havsforskning i Finland. Ensam klarar ingen av utmaningarna vi ställs inför, men om vi kan koppla ihop den kompletterande infrastrukturen och den forskningsexpertis som finns på instanserna, så finns det hopp. 

För att kunna svara på frågeställningar på en skala som är relevant för samhället krävs en kombination av storskaliga fältstudier, kontinuerliga, automatiserade observationer i våra mosaikartade kustområden, och mekanistiska studier i toppmoderna experimentella faciliteter. Allt detta kräver avancerad infrastruktur. 

Tvärminne zoologiska station är ett bra exempel. Det är den största kustforskningsstationen i Östersjön och erbjuder forskarna tillgång till marina ekosystem längs den finska kusten, med möjligheter för fältprovtagning med fartyg, båtar (svävare på vintern) och dykare. Det finns akvarierutrymmen för experiment och analytiska laboratorietjänster. 

Dessutom finns unika serier av långtidsdata från havet och på stationen finns kunnig, erfaren teknisk personal. Utan allt detta kan forskarna inte bedriva den högklassiga forskning som behövs.

FINMARI har nu funnits på den nationella vägkartan för forskningsinfrastrukturer i 10 år. Dessutom kan vi vara stolta över att FINMARI ute i Europa ses som en föregångare för hur havsforskningsinfrastruktur framgångsrikt kan samordnas inom ett land och effektivt kan samarbeta med de motsvarande europeiska nätverken. Skål för infrastrukturerna!

Skribenten är marinbiolog och forskningskoordinator på Tvärminne zoologiska station i Hangö.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.