Hur påverkar förlusten av biologisk mångfald beslutsfattandet – donationer stöder studiet av vår tids stora frågor

I sin magisteravhandling utforskar Henry Laine, som studerar statskunskap, sambanden mellan skydd av biologisk mångfald och politiskt beslutsfattande. Utan ett stipendium från donationer hade det varit svårt att slutföra arbetet i tid.

Hur har målet att bevara den biologiska mångfalden inkluderats i det politiska beslutsfattandet i Finland?

Henry Laine, som är magisterstuderande i statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, ville utforska frågan i sin magisteravhandling.

– Jag tror att det här har varit ett underskattat problem i både politiskt beslutsfattande och statsvetenskaplig forskning, säger Henry Laine.

Enligt Laine är skyddet av biologisk mångfald i teorin välrepresenterat i politiken, men vi har bara börjat beakta frågan på ett djupare plan.

– Till exempel, hur löser man konflikter mellan mål för biologisk mångfald och andra mål, som för ekonomin?

Dessutom informerar man inte alltid om skillnaderna mellan olika mål för biologisk mångfald.

– Man ser inte att det också kan finnas konflikter mellan olika mål för biologisk mångfald. En skog som binder kol kan också vara sådan så att målen för biologisk mångfald inte uppnås.

Stipendium gjorde att avhandlingen snabbt blev klar

Henry Laine skrev sin magisteravhandling i statskunskap som en del av HELSUS Co-Creation Lab vid Helsingfors universitet, där man samlar magisterstuderanden från olika områden för att tillsammans lösa hållbarhetsrelaterade utmaningar. I år var temat biologisk mångfald. Även samhälls- och arbetslivsaktörer deltar och delar med sig av sin sakkännedom till de studerande.

Laine skrev sin magisteravhandling i en arbetsgrupp inom Miljöministeriet som tittade på sambanden mellan förvaltning och förlusten av biologisk mångfald. De andra studerandena i gruppen studerade till exempel skogs- och biovetenskap, juridik och handelsvetenskaper.

– Co-Creation Lab hjälpte mig sätta min egen magisteravhandling i ett bredare sammanhang. Det är hälsosamt att tänka på ett ämne ur fler perspektiv än bara sitt eget område.

I processen med magisteravhandlingen såg Laine på sin forskning ur ett perspektiv för vattenhushållning och granskning av dräneringsverksamhet inom jord- och skogsbruk.

– Jord- och skogsbruket är den viktigaste sektorn för biologisk mångfald i Finland.

Laine har redan tidigare fokuserat på miljöpolitik i sina studier. Hans kandidatavhandling handlade om utsläpp av växthusgaser. Naturen har varit viktig för Laine sedan barnsben.

– Jag har varit i naturen hela mitt liv, jag har vandrat och fiskat. Vid sommarstugan som barn kunde jag och en kompis på morgonen packa med oss rågbrödssmörgåsar och gå ut i skogen och komma tillbaka på kvällen.

Ämnet för magisteravhandlingen var också intressant eftersom det finns bönder och skogsbrukare i släkten, och Laine har sett deras arbete på nära håll.

I HELSUS Co-Creation Lab genomförs magisteravhandlingar med ett handlett schema på nio månader. Henry Laine fick ett stipendium på 2 000 euro från Friends of Environment Fund för att slutföra sin avhandling, vilket var ett viktigt stöd för att slutföra arbetet.

– Det gjorde att jag kunde jobba med magisteravhandlingen på heltid och hålla mig till schemat. Jag är verkligen tacksam för det.

Begreppet mångfald bör definieras mer exakt

Henry Laine lämnade in sin magisteravhandling i oktober. Ett av resultaten av arbetet var att mångfald som begrepp i politiken är svårt att förstå.

– Mångfald är ett svårt begrepp att använda i praktiken, säger Laine.

Det är ofta inte definierat vad mångfald faktiskt innebär i en strategi eller i beslutsfattande och man vet inte vilka de konkreta medlen och målsättningarna för åtgärderna är.

– Ofta har projektledare inom jord- och skogsbruk inga möjligheter att mäta biologisk mångfald.

Det behövs också administrativa strukturer och kontroller för att stöda skyddet av mångfalden, säger Laine. Dessutom bör åtgärder grunda sig på vetenskaplig forskning.

– Ofta antar man bara att det här är förmodligen bra för den biologiska mångfalden, men sedan finns det ingen forskning om det.

Med sin magisteravhandling hoppas Laine att han på ett mer övergripande plan ska föra vidare debatten om hur olika mål, som att främja jämställdhet, kan integreras i det politiska beslutsfattandet. Efter examen hoppas han kunna fortsätta arbeta med samma ämne som behandlats i magisteravhandlingen.

– Det skulle vara oerhört intressant att få jobba med till exempel expertuppgifter inom vattenhushållning.