Verktyg för räddningsmyndigheterna – bättre beredskap för hantering av stora olyckor

Triage, systemet för hur man ordnar patienter enligt hur brådskande de är, vilket är bekant för räddningspersonal, har uppdaterats till den digitala eran. TOXI-Triage, ett EU-projekt som nyligen slutfördes, har utvecklat tekniska hjälpmedel för utvärderingen av vårdbehov och för att överföra tydliga och snabba situationsrapporter till räddningsledarna.

VERIFIN, Institutet för verifiering av konventionen mot kemiska vapen vid Helsingfors universitet, har haft ansvar för utvecklingen av en verktygslåda som hjälper användare att identifiera kemiska vapen inom TOXI-Triage-projektet. I praktiken är verktygslådan en webbaserad databas på Helsingfors universitets server. Databasen är enkel att använda.  

För primärskötare eller brandmän som är de första på en olycksplats är det nödvändigt att snabbt kunna tolka situationen, också för att de ska kunna skydda sig själva på rätt sätt vid behov.

Verktygslådan innehåller också metoder för att identifiera symptom av strålförgiftning och hur man skyddar sig mot den. Laboratoriet för radiokemi vid Helsingfors universitet har ansvarat för utvecklingen. 

Räddningscentralen hör

Projektet utvecklade ett armband som kan avläsas på distans, och med vilket olycksoffrens  eller patienternas information kan lagras och uppdateras då situationen förändras. Den uppdaterade informationen förmedlas till räddningscentralen i realtid. Hur många behöver specialistvård? Vilka sjukhus har lediga platser för patienter? Med hjälp av lokalisering kan personalen följa med hur snabbt reningslinjen fungerar eller patienterna transporteras till sjukhus. Informationen hjälper dem som leder operationen och med fördelningen av resurser.

Forskare och företag från nio olika europeiska länder har deltagit i TOXI-Triage-projektet. Från Finland har, förutom Helsingfors universitet, även Södra Savolax räddningsverk, Jyväskylä universitet samt Environics deltagit i projektet.

I St Mickels testades under våren 2019 hur det går att samla in information om radionukleider och kemikalier med en drone som flygs över ett olycksområde. Fälttesterna gjordes via simulation. De kunskaper i analysmetoder för kemiska vapen som finns inom VERIFIN var nödvändiga för att säkerställa i laboratorieomgivning, att utrustningen som utvecklades inom projektet fungerar i kontakt med giftiga ämnen.

- De fungerande och testade verktygen väntar nu på kommerisell förverkling, säger direktor Paula Vanninen från VERIFIN.

Det behövs också mera forskning. Enligt Vanninen är ett av de kommande utvecklingsstegen, identifieringen av klorinexponering, något som VERIFIN kommer att studera.

Mera information: