Universitet och yrkeshögskolor startar nytt fortbildningsprogram i matematikundervisning

Första delen av fortbildningsprogrammet LUMATIKKA börjar den 17 september 2018 och anmälningstiden pågår redan. Utbildningen finansieras av Utbildningsministeriet och är avgiftsfri för lärare som tillhör målgruppen. Målet är ett öppet tillgängligt, forskningsbaserat utbildningsprogram på webben.

LUMATIKKA är ett omfattande fortbildningsprogram i matematikundervisning och matematiklärande. Programmet tar avstamp i den nyaste forskningen för att utveckla metoder ämnade att stärka de lärandes kunskaper och öka deras entusiasm för matematik. Nätverket LUMA-center Finland ansvarar för den lösningsfokuserade utbildningen som riktar sig till lärare på alla stadier samt till småbarnspedagoger. Denna typ av utbildning har senast efterfrågats av Teknologiateollisuus ry.

– Vi ville strukturera programmet så att deltagarna får konkreta och forskningsbaserade verktyg, till exempel inspirerande problemlösningsuppgifter, att ta med sig till daghemmet eller skolan. De uppmuntras också att utveckla och dela med sig av sina egna metoder, säger programmets ledare Maija Aksela, professor vid Helsingfors universitet.

God vägkost inför skolan: nyfikenhet och vilja att lära

Utbildningsprogrammet föddes i en situation där det har uttryckts oro även i offentligheten över det ökande behovet av matematisk-naturvetenskapliga experter samt skolsystemets förmåga att producera dessa experter. Att utbilda framtidens experter förutsätter långsiktigt arbete, eftersom grunderna för matematiska kompetenser läggs redan inom småbarnspedagogiken, där det centrala är att väcka nyfikenhet för matematik och lärglädje genom att leka, undersöka och förundras tillsammans. Nyfikenhet och vilja att lära är en god vägkost inför skolan.

Utbildning väcker matematikentusiasm

För att de lärande ska få en positiv bild av matematiken och sig själv som lärande är det viktigt att redan på de lägre skolklasserna uppmärksamma inställningar i förhållande till matematik som kan finnas i klassen.

Bland annat Laura Tuohilampis doktorsavhandling om affektiva faktorer som berör matematik, Deepening mathematics related affect research into social and cultural: Decline, measurement and significance of students' multi-level affect in Finland and Chile, tyder på att bilden av matematik som ett svårt och tråkigt ämne börjar formas redan snart efter att skolan börjat, medan förtroendet för den egna förmågan börjar vackla först på de högre klasserna.  Därför är det viktigt att uppmärksamma mångsidiga arbetssätt och positiv stämning på matematiklektionerna och få upplevelsen att kännas meningsfull.

– Attitydernas betydelse framhävs efter grundskolan. När matematiken bli valbar väljer de med svagare självförtroende så lite matematik som möjligt, förklarar Markku Hannula, som är professor vid Helsingfors universitet och hör till LUMATIKKA-teamet.

– Förtroende för den egna förmågan och en positiv bild av matematik främjar att de unga väljer matematik också i sina fortsatta studier, säger Hannula.

Fortbildningen omfattar 15 studiepoäng, varav en del ordnas som kontaktundervisning på olika orter och en del genomförs på webben. Det är också möjligt att genomföra delar av programmet. Efter projektet kommer den öppna webbkursen (MOOC) att bli kvar för vem som helst att genomföra.

Programmet ordnas under ledning av LUMA-center Finland av Helsingfors universitet och Helsingfors universitets utbildnings-och utvecklingstjänst HY+, Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan i Uleåborg och Tammerfors yrkeshögskola.

Den svenskspråkiga utbildningen börjar den 1 oktober 2018.

Mer information: https://lumatikka.luma.fi/sv/

Kontaktuppgifter

Projektets svenska utförande: utbildningsplanerare Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

ann-catherine.henriksson@abo.fi, 02 215 3295 / 046 920 2260

Ledare för programmet: professor Maija Aksela, LUMA-center Finland/Helsingfors universitet, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Projektplanerare: Eveliina Hietakymi-Sandberg, LUMA-center Finland/Helsingfors universitet, 050 514 9190, eveliina.hietakymi@helsinki.fi

Professor Markku Hannula, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 02941 29808, markku.hannula@helsinki.fi

Kommunikationsexpert Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi