Tvärminne zoologiska station firar 120 år av forskning med öppet hus
Tvärminne zoologiska station är en av de äldsta forskningsstationerna vid Östersjön. Den högklassiga forskningen har pågått oavbrutet i över 120 års tid och är idag viktigare än någonsin med fokus på klimatfrågan. Lördagen den 3 september 2022 kl. 11-17 har allmänheten möjlighet att bekanta sig med stationen och den högaktuella forskning som pågår i Tvärminne.

- Vår miljö förändras nu så snabbt att vi helt enkelt inte har råd att fatta felaktiga beslut. Forskning på toppnivå är nödvändig för att vi ska kunna svara på framtida utmaningar. Forskningsstationerna världen över är oerhört värdefulla, och det viktigt att allmänheten får en inblick i vad forskarna egentligen jobbar med säger Joanna Norkko, forskningskoordinator på stationen.

"Forskningsstationerna världen över är oerhört värdefulla."

Stationen öppnar sina dörrar för allmänheten under en hel dag och ett stort antal forskare finns på plats för att berätta om forskningen som sker vid stationen. Besökarna kan lyssna på föreläsningar om pågående forskningsprojekt, följa med ut i fält genom att titta på film, bekanta sig havslevande växter och djur i akvarier och under mikroskop, samt lära sig om landlevande myror och lysmaskar.

Tiderna för miniföreläsningar: kl.12 Antti Halkka: Suomen hylkeet (på finska), kl. 13 Alf Norkko: Klimatförändringen och utmaningarna för Östersjön, kl.13 Linnea Kivelä: Valosaasteiden vaikutus kiiltomatoihin (på finska), klo 15 Alf Norkko: Klimatförändringen och utmaningarna för Östersjön.

Forskningsstationens nya flaggskepp, katamaranen R/V Augusta, välkomnar också publiken. Fartyget togs i bruk år 2019 och presenteras i år för första gången för publiken, liksom de nyrenoverade akvarieutrymmena i stationsbyggnaden.

Det går även bra att ställa frågor direkt till forskarna på plats,  njuta av fisksoppa och kaffe med bulle och inhandla produkter med anknytning till forskningsstationen.

Besökarna kan även få information om den vetenskapsfostran som bedrivs, inklusive möjligheter för skolklasser och andra grupper att boka in besök på stationen. 

Havs- och atmosfärsforskare samarbetar kring klimatfrågan

En stor del av den forskning som sker vid Tvärminne zoologiska station fokuserar på att hitta lösningar på klimatfrågan. Detta sker inom ramen för ett nytt tvärvetenskapligt forskningscenter CoastClim som verkar vid stationen.

Tvärminne zoologiska station fokuserar på att hitta lösningar på klimatfrågan.

Forskningen går ut på att förstå kopplingarna mellan kustzonens biodiversitet och klimatet, vilket kräver att havs- och atmosfärsforskare börjar samarbeta på ett helt nytt sätt. På Öppet Hus får besökarna bekanta sig med de nya instrument som har anskaffats till stationen för bland annat mätning av växthusgaser och aerosoler.

- Vi undersöker om våra kustnära undervattensmiljöer fungerar som kolsänkor, vilket är positivt för klimatet, eller som kolkällor, vilket är negativt. Vi vill även förstå hur decennier av övergödning och uppvärmning har påverkat havets förmåga att binda kol. Det här är viktigt för att vi ska kunna rikta åtgärderna på rätta ställen och på bästa möjliga sätt, säger Alf Norkko professor i Östersjöforskning.

Info om hur du hittar till Tvärminne zoologiska station.

Forskningskoordinator Joanna Norkko, joanna.norkko@helsinki.fi, 0400 419 021

Professor i Östersjöforskning Alf Norkko, alf.norkko@helsinki.fi, 050 568 6766

Läs merKlimatforskningen i Tvärminne kartlägger betydelsen av kustnära havsområden i det globala klimatpussletLäs merÖstersjön: kolsänka eller kolkälla?