Stort internationellt matematikevenemang i Helsingfors närmar sig

Finland blir snart centrum för den matematiska världens uppmärksamhet då kongressen International Congress of Mathematicians 2022 (ICM 2022), som flyttats från Petersburg till Helsingfors, går av stapeln den 5.7 2022. Evenemanget inleds med en prisutdelning där Fields-medaljerna.

ICM 2022, den viktigaste internationella sammankomsten för matematiker, skulle ha arrangerats i Petersburg i juli 2022, och skulle ha öppnats av Vladimir Putin. På grund av kriget i Ukraina beslöt man att organisera kongressen online och hitta en alternativ lokalitet för öppningsceremonin. Den internationella matematikerunionen (IMU) fick flera erbjudanden för ersättande platser. Finlands matematikersamfund erbjöd sig att organisera evenemanget i Helsingfors den 5-6.7 2022 och IMU accepterade Finlands inbjudan.

Öppningsceremonin för ICM 2022-kongressen går av stapeln i Helsingfors den 5.7 2022 och då premieras meriterade matematiker med Fields-medaljerna, Carl Friedrich Gauss-priset, Chern-medaljen, Leelavati-priset, samt Abacus-priset för matematisk databehandling vilket sponsoreras av Helsingfors universitet. Dessa hedersbetygelser är högt uppskattade bland matematiker som bevis på betydande vetenskapliga framgångar inom matematik. Bland de medaljer som IMU delar ut är Fields-medaljerna också kända utanför matematikfältet som jämförbara med Nobel-priset.

Öppningsceremonin kommer att hållas i Aalto-universitetets Tölö-festsal och omkring 600 personer samt internationell press väntas delta, eftersom prisutdelningen av tradition har varit en mediehändelse. Republikens president Sauli Niinistö kommer att öppna ceremonin.

Följande dag, den 6.7 kommer de premierade att hålla föredrag i Aalto-universitetets Tölö-auditorium om den mest aktuella och banbrytande matematiska forskningen. Både prisutdelningsceremonin och de vetenskapliga föredragen kommer att strömmas direkt online för deltagarna i den virtuella ICM-konferensen.

Den nationella matematikkommittén, som tillhör Finlands Vetenskapsakademier, och Finlands matematiska förening ansvarar för evenemanget. Ordförande för kommittén är matematikprofessor Antti Kupiainen från Helsingfors universitet, och ordförande för föreningen är matematikprofessor Tuomo Kuusi från Helsingfors universitet. Via de två organisationerna har ett stort antal finländska matematiker också deltagit i arrangemangen.

Professor Antti Kupiainen och professor Tuomo Kuusi anser att det är en stor ära för Finland och matematiken i Finland att få organisera evenemanget här. Det har organiserats i Finland endast en gång tidigare, år 1978.

I samband med evenemanget kommer många sammankomster och satellitkonferenser att arrangeras för matematiker inom olika discipliner, såsom konferensen World Meeting for Women in Mathematics 1-2.7 2022, som arrangeras av kvinnliga matematiker, och där man kommer att dela ut ett pris för matematisk fysik som har namngivits efter Olga Aleksandrovna Ladysjenskaja, som föddes för hundra år sedan. Satellitkonferensen Probability and Mathematical Physics , som anordnas i Helsingfors mellan 28 juni och 7 juli, kommer att ha flera tidigare Fields-medaljörer som talare.

The IMU Award Ceremony 2022 den 5.7, kl. 10-16 Live Stream: https://www.mathunion.org/icm/imu-award-ceremony-2022

Program:

Kontaktuppgifter:

Professor Antti Kupiainen, antti.kupiainen@helsinki.fi, tel. +358 50 4480305   

Professor Tuomo Kuusi, tuomo.kuusi@helsinki.fi, tel. +358 50 5560814 

Medieackreditering för prisceremonin:

Specialist i vetenskapskommunikation Riitta-Leena Inki, riitta-leena.inki@helsinki.fi, tel. +358 50 448 5770