Stor mätningskampanj startar vid älven Kitinen i Sodankylä

Vattendrag är källor för koldioxid och metan, det vet man sedan förr. Hittills har man inte just studerat vilka faktorer som påverkar utbytet av växthusgaser mellan vatten och atmosfär. Forskarna utlovar preliminära resultat till senhösten.

Centret för atmosfärvetenskaper INAR vid Helsingfors universitet har startat en stor älvmätningskampanj vid Kitinen i Sodankylä tillsammans med Meteorologiska institutet. Bakgrunden till kampanjen är vetskapen om att älvar, precis som innersjöar, ofta är källor för vaxthusgaser, särskilt koldioxid och metan. Man förstår dock inte riktigt mekanismerna bakom gasutbytet i älvar, och därför vet man ännu inte exakt hur betydelsefull en sådan källa för växthusgaser är globalt sett.

Vilken betydelse har åar som källor för växthusgaser?

– Kitinen var ett naturligt val för våra mätningar, eftersom forskningen i ekosystemen i norr blir viktigare hela tiden, säger ledaren för kampanjen, akademiprofessor Timo Vesala vid Helsingfors universitet.

– Älven är tillräckligt stor så att vi kunde bygga en mätningsflotte på stället. Bredvid älven finns dessutom Sodankylä geofysiska observatorium och Meteorologiska institutets enhet, vilka erbjuder goda lokaliteter både för att göra mätningar och för forskarna, säger Kukka-Maarina Erkkilä från Helsingfors universitet, som förbereder sin doktorsavhandling i samband med forskningen.

Informationen från Kitinen kommer att utnyttjas för globala modeller för kolcirkulation och klimat

Kampanjen kommer att observera mängden växthusgaser i luften och vattnet, vattnets flöde och turbulens, samt vattnets temperatur på olika djup. Med hjälp av kampanjen försöker man nå insikt i de biologiska, fysikaliska och meteorologiska faktorer som påverkar växlingen av gaser mellan vatten och atmosfär. Denna information kan utnyttjas för globala kolcirkulations- och klimatmodeller. Mätningarna i Kitinen stöder också utvecklingen av arbetet inom det europeiska övervakningssystemet för växthusgaser, ICOS, eftersom vattendrag är underrepresenterade där.

Forskarna mäter växthusgaser i luften och vattnet, vattnets flöde och turbulens, samt vattnets temperatur på olika djup

Mätningskampanjen är unik globalt sett och kräver omfattande internationellt samarbete förutom de inhemska parterna; forskare från Östra Finlands universitet, German Research Centre for Geosciences i Potsdam och Koblenz-Landau-universitetet i Tyskland, universiteten i Lund, Linköping och Uppsala i Sverige, universitetet i Santa Barbara i Kalifornien, USA, Moskva universitet i Ryssland, samt universitetet i Southampton i Storbritannien deltar i kampanjen.

Resultaten av kampanjen kommer att publiceras för en global publik mot slutet av i år.

Mera information fås av:
Timo Vesala, 02941 50862, timo. vesala@helsinki. fi
Kukka-Maaria Erkkilä, @kmerkkila, +358 40 050 3237, kukka-maaria.erkkila@helsinki.fi
Anne Ojala, 02941 20340, anne.ojala@helsinki.fi
Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, +358 50 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi