Professor Antti Kupiainen får stort internationellt pris för matematisk fysik

Dannie Heineman-priset tilldelats för Kupiainens arbete inom kvantfältteori, statistisk fysik och turbulens.

Professorn i matematik Antti Kupiainen har tilldelats Dannie Heineman-priset för matematisk fysik ("Mathematical Physics") för år 2022. Priset ges bland annat för Kupiainens centrala roll i skapandet av en ny teori om kvantfysik.

– Heinemann-priset är mycket betydande och jag är förstås oerhört glad över att få det. Jag har haft lyckan att samarbeta med utmärkta kolleger. Detta pris rör mitt arbete inom kvantfältteori, statistisk fysik och turbulens tillsammans med Krzysztof Gawedzki (ENS, Lyon). Utan det samarbetet hade det här jobbet inte lyckats, säger Kupiainen.

Priset på 10.000 dollar överlämnas officiellt i mars 2022. Priset, som har beviljats av American Physical Society sedan 1959, har tidigare tilldelats några av vetenskapsvärldens största namn, som bland annat 9 Nobel-pristagare samt Stephen Hawking.