Pris för popularisering av vetenskap – Samuli Siltanen gör matematiken förståelig en YouTube-video åt gången

Matematikern Samuli Siltanen som belönats för sina insatser inom popularisering av vetenskap trivs framför sin publik.

Vetenskap kan populariseras på många sätt. Helsingfors universitet belönar årligen sina forskare för detta. Professor Samuli Siltanen som fått årets J.V. Snellmanpris är känd som en populär uppträdare som flitigt besöker skolor och talar om matematik.

– Skolorna är utan tvekan min bästa publik, i synnerhet när det finns elever från både högstadiet och gymnasiet i salen. I skolorna ställs de bästa och samtidigt svåraste frågorna, berättar han.

Hur är det överhuvudtaget möjligt att Siri-assistenter och navigatorer kan prata med oss, sådant kan han fundera på med eleverna i klassrummet. Då går han igenom bra och dålig talsyntes med hjälp av en utav sina nyaste videor, (på finska). Och samtidigt behandlar han egentligen röstproduktion och tekniken bakom invers filtrering, eftersom att producera en datoriserad röst har krävt årtionden av inversmatematisk forskning samt en tudelning av vokalljudet: det har delats upp i stämbandsexcitationen och filtreringen i ansatsröret.

YouTube favoritkanal för att sprida populärvetenskap

Siltanen tycker att live-uppträdanden alltid är det bästa sättet att föra fram vetenskap, eftersom man då kan interagera med andra. Det näst bästa sättet tycker han är video. Siltanens YouTube-kanal Samun tiedekanava är nu ett år gammal och dess videor har spelats över 10 000 gånger.

Det gläder Siltanen som också annars ofta använder sig av visualiserad data.

– Inom min bransch, medicinsk bilddiagnostik, är det ganska lätt att hitta ett visuellt närmandesätt, och det är också ofta möjligt när det gäller annan matematik. Formler kan man inte använda, vilket förstås är förskräckande för en matematiker, säger han.

– Men å andra sidan: inte visar musiker heller upp noterna på sina konserter, de spelar upp dem. Så skapas musiken.

Vetenskaplig information är den mest pålitliga

När man frågar professor Siltanen varför vetenskaplig kommunikation är nödvändig, återkommer han till det mest grundläggande: Samhället satsar mycket pengar på forskning, och redan av den orsaken har skattebetalarna rätt att ta del av resultaten i förståelig form.

– När mänskligheten nu med stort besvär har utvecklat den vetenskapliga metoden för att reda ut saker är det bra om alla är medvetna om den. Den vetenskapliga metoden är ju det mest effektiva och pålitliga sättet att få fram kunskap. I synnerhet i dessa ”postfaktiska” tider är det bra att komma ihåg att vetenskaplig information är det mest pålitliga vi har.

Och han kan inte heller låta bli att påminna oss om att populärvetenskaplig presentation av vetenskapliga fenomen också lockar nya forskare till området. Det är också viktigt!

Se och läs mer:
Samun tiedekanava
Test om datortomografibilder på Yles sidor (på finska):
År 2015 vann Samuli Siltanen Science Slam Helsinki-tävlingen i populärvetenskaplig kommunikation.
Samma år vann han också priset Årets vetenskapskongresspåverkare
Samuli Siltanen på Tuhat-sidan

Kontaktuppgifter:
Samuli Siltanen, professor, prodekanus vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, samuli.siltanen@helsinki.fi, @SamuliSiltanen, 029 415 1420, www.siltanen-research.net

J.V. Snellmanpriset

Helsingfors universitets J.V. Snellmanpris överräcktes till Samuli Siltanen på universitetets årsdagsfest den 26 mars 2018 för hans förtjänstfulla insatser inom förmedling av vetenskaplig information. J.V. Snellmanpriset har delats ut sedan 1981. Prissumman är 6 000 euro.

Se vilka som tidigare fått J. V. Snellmanpriset