Optimal bekämpning av luftföroreningar förutsätter välplanerade utsläppsminskningar

Professor Mikael Ehn undersöker kemiska reaktioner i atmosfären som bestämmer hur utsläpp påverkar luftens sammansättning.

Vad forskar du i?

Jag forskar i kemiska reaktioner som sker i atmosfären. Sådana reaktioner definierar bland annat hur diverse utsläpp som människan eller skogen står för sist och slutligen påverkar luftens sammansättning och exempelvis hur mycket luftburna partiklar det finns i luften.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Nanopartiklarna som svävar i luften påverkar både människans hälsa och molnbildningen och därmed klimatet. Bekämpning av både klimatförändringen och luftföroreningar kräver minskade utsläpp, men att rikta minskningarna till exakt rätt objekt och föreningar kan ge så mycket större nytta. I värsta fall kan en del utsläppsminskningar rentav försämra luftkvaliteten i städerna.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Under de senaste åren har utvecklingen av mätinstrument gått snabbt framåt och vi kan äntligen göra tillräckligt exakta mätningar av många viktiga spårgaser. Därigenom har vi under de senaste åren också lärt oss mycket nytt och lyckats styrka eller förkasta flera gamla antaganden som funnits om atmosfärens kemi. Det här är en snabb utveckling som fortfarande pågår.

 

Mikael Ehn är professor i fysikalisk atmosfärkemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.