Ny kemi: Nu kan man rita med ljus i vätska

Forskarna vid Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet har lyckats teckna figurer i alkoholbaserad vätska med hjälp av laserljus.

Att kunna teckna med ljus i vätska är ett nytt framsteg. Tidigare har man kunnat teckna med ljus på fasta ytor, till exempel på tv-rutor och LCD-bildskärmar. Ljussensitiviteten hos kedjemolekylerna polymerer är känd sedan tidigare inom kemin.

Nu har forskarna vid Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet utvecklat en ny typ av ljuskemiskt aktiva polymerer som kan lösa sig i vatten eller till exempel i alkoholer. Ljuset får polymererna att lösa sig och den grumliga vätskan blir klarare. På så sätt kan man urskilja den tecknade bilden i vätskan i flera timmar, lite beroende på vätskans styrka.

Upptäckten är enligt forskarna betydelsefull för utveckling av optik och nya material för elektronik. Optroniska material, biomaterial, intelligenta polymerer och ytor är för tillfället heta forskningsområden inom modern materiallära. Inom tillverkningen av elektronik och elapparater är utvecklingen av ytor, ytbeläggningar och tunnfilmer speciellt viktig och på det området kan resultatet ha stor betydelse.

Den nya polymertypen, som reagerar på ljus och löser sig i vätska, tillverkades av doktoranden Szymon Wiktorowicz i laboratoriet för polymerisk kemi. I laboratoriet verkar Spetsenheten för forskning i funktionella material.

I undersökningen riktade man en laser mot den grumliga vätskan i vilken den nya typen av polymerer inte helt lyckats lösa sig. Polymererna reagerade på ljuset och tog sig en så kallad cis-form. Det är den lösliga formen av polymerer som med hjälp av ljus klarnar och avtecknar sig i vätska.

Forskningens resultat publicerades i den ansedda internationella tidskriften Macromolecules.