Mikko Kuusela, intressebevakare för finansbranschen, blir arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik vid Helsingfors universitet

Mikko Kuusela, som arbetar som chef för pensionsärenden vid Finanssiala ry, startade som arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik vid Helsingfors universitet i början av 2022.

I och med professuren får avdelningen för matematik och statistik en stark förankring till försäkringsbranschens kärna, och en fräsch praktisk synvinkel.  

- Jag vill främja dialogen mellan den akademiska världen och försäkringsbranschen, samt dela information om en karriär inom försäkringsmatematik med de studerande, säger Mikko Kuusela.

Enligt lagen måste varje försäkringsbolag ha en försäkringsmatematiker, eller aktuarie, som har slutfört en examen, SGF-examen, som godkänts av social- och hälsoministeriet. Förutom universitetskurser krävs studier inom försäkringsbranschen, vilka ges av en separat nämnd.  Matematikerna arbetar ofta med olika professionella, som jurister, placerings- och ekonomiexperter, försäkringshandläggare samt förvaltningen och den högsta ledningen.

Försäkringsmatematik är tillämpande matematik, där riskerna analyseras med hjälp av sannolikhetsberäkning och statistik.  Försäkrings- och finansmatematik är en av inriktningarna inom magisterprogrammet för matematik och statistik. Kurserna lär t.ex. ut vad ansvarsskuld innebär och hur stora försäkringspremier man ska indriva för olika försäkringskontrakt.

De studerande vid Helsingfors universitet kommer att få bekanta sig med karriärmöjligheter inom försäkringsbranschen under ett karriärseminarium på våren. Försäkringsmatematiker som arbetar inom olika branscher kommer att besöka seminariet och berätta om sina karriärer.  Seminariet har som målsättning att öka kunskapen om hela försäkringsbranschen, olika arbetstillfällen för försäkringsmatematiker, och examen för försäkringsmatematiker.

Det var en slump att Kuusela själv hamnade i försäkringsbranschen. Det var inte en av toppdrömmarna för hans karriär under studietiden, men hans första jobb handlade om pensionsförsäkringar på den privata sektorn efter att han tagit sin doktorsexamen. Då han ser på saken i backspegeln är det just pensionsförsäkringar som känns som hans egen försäkringsgren, eftersom placeringar och ekonomiskt kunnande – hans egna intressen – spelar en stor roll.

-Det är en egenskap av försäkringsbranschen att man agerar ansvarsfullt. Randvillkoren bestäms av lagen men det finns plats för innovationer. Artificiell intelligens, "big data" och maskininlärning ger nya möjligheter och försäkringsprodukterna utvecklas hela tiden. Plattformsekonomin utmanar även försäkringsbranschen, säger Kuusela.

Professuren finansieras med donationer. LokalTapiola-gruppen beslöt att stöda professuren med en donation på 100 000 euro, eftersom globala riskfenomen som klimatförändringen utmanar finansierings- och försäkringsbranschen, och ökar behovet för specialkunnande i försäkrings- och finansmatematik.

- Grundandet av arbetslivsprofessuren i försäkringsmatematik är ett viktigt öppnande för att fördjupa de praktiska kontakterna mellan den akademiska världen och försäkrings- och finansieringsbolag.  Försäkringsbranschen kommer även i fortsättningen att erbjuda goda karriärmöjligheter för kunniga i branschen. Företagen har behov av högklassigt kunnande och praktisk användning av den nyaste forskningen, säger aktuariedirektören Janne Kaippio från LokalTapiola-gruppen, huvudfinansiär av professuren.

Övriga finansiärer är Turvallisuuden tukisäätiö (säkerhetsstödsstiftelsen) och aktuaaritoiminnan tukisäätiö (aktuarieverksamhetens stödstiftelse).