Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten får två nya akademiprofessorer, fem akademiforskare och sex forskardoktorer

Av de tio akademiprofessorerna som Finlands Akademi har valt ut arbetar två vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: Matti Lassas och Kari Rummukainen. 

Finlands Akademi har valt ut nya akademiprofessorer, akademiforskare och forskardoktorer. Av de tio akademiprofessorerna som Finlands Akademi har valt ut arbetar två vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: Matti Lassas och Kari Rummukainen

Matti Lassas forskar i inversionsproblem, som i allmänhet hänvisar till studiet av okända strukturer genom indirekta mätningar. Tillämpningen av forskningen inriktar sig bl.a. på att identifiera olika typer av stroke samt kartläggning av underjordiska naturresurser. Lassas är en professor som forskar i tillämpad matematik, och han leder Finlands Akademis toppforskningsenhet i inversionsproblem.

Kari Rummukainen forskar i gravitationsvågor som uppstår då två svarta hål kolliderar med varann. Specifikationerna för gravitationsvågsteleskopet LISA, som kommer att skjutas upp i rymden år 2034, hör också till hans forskning. Rummukainen är professor i teoretisk partikelfysik.

Sammanlagt valde Finlands Akademi tio nya akademiprofessorer för perioden 1/1 2019-31/12 2023. Sex av dem arbetar vid Helsingfors universitet.

Akademiprofessorer är forskare som Finlands Akademi utnämnt till posten; de är internationellt uppskattade forskare vars förmåga att utveckla forskningen och en kreativ forskningsmiljö Akademin litar på. Akademiprofessorns uppgift är den mest uppskattade bland de forskningstjänster som Finlands Akademi finansierar.

Fem forskare vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fick finansiering för akademiforskare:  Eduardo Maeda från avdelningen för geovetenskaper och geografi, Mikael Ehn från centret för atmosfärvetenskaper, Tapio Helin från avdelningen för matematik och statistik, Mirkka Sarparanta från avdelningen för kemi, och Tuomo Valkonen från avdelningen för matematik och statistik. 

Finansiering för forskardoktorer beviljades till sex forskare vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.  Finansiering fick Federico Bianchi, centret för atmosfärvetenskaper (INAR), Huber Flores, avdelningen för datavetenskap, Jenni Kontkanen, INAR, Joel Rybicki, avdelningen för datavetenskap, Juha Saarinen, avdelningen för geovetenskaper och geografi, samt Miikka Tallavaara, avdelningen för geovetenskaper och geografi.