Kaapo Seppänen får pris för unga fysiker

I sin prisbelönta Pro gradu-avhandling undersökte Kaapo Seppänen de termodynamiska egenskaperna hos ytterst tät kvarkmateria.

Finlands fysikerförening delar varje år ut priset för unga fysiker till ett slutarbete för grundexamen i de fysikaliska vetenskaperna. Föreningen valde FM Kaapo Seppänens pro gradu-avhandling, "HTL Self-energies in Hot and Dense QCD" till årets bästa lärdomsprov år 2021. Seppänen har skrivit avhandlingen för avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet inom ämnet teoretisk partikelfysik. Priset på 1000 euro överräcktes åt Seppänen onsdagen den 2 mars 2022 på fysikens dagar, som organiserades på distans i år. Där höll Seppänen en föreläsning om sitt forskningsämne.

Termodynamik hos tät kvarkmateria

I sitt pro gradu-arbete undersökte Kaapo Seppänen de termodynamiska egenskaperna hos extremt tät kvarkmateria genom att utföra störningsteoretiska uträkningar med höga ordningstal i kvantfärgdynamik – eller QCD-teori. Resultaten av studien kommer att utnyttjas för att specificera tillståndsekvationen för kall och tät kvarkmateria allt noggrannare, vilket i sin tur underlättar studien av strukturen hos neutronstjärnors kärnor. Två vetenskapliga artiklar håller nu på att skrivas på basis av Seppänens uträkningar.

Risto Paatelainen och Aleksi Vuorinen från avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet var handledare för Seppänens avhandling. De säger att Seppänens slutarbete höll ovanligt hög klass också för det mycket pedagogiska och mogna greppet i texten, förutom för den höga standarden på beräkningen.

Mera information: Kaapo Seppänen, kaapo.seppanen@helsinki.fi, +358 40 3558198

eller äldre forskare Risto Paatelainen, risto.paatelainen@helsinki.fi, +358 294150511