Hanna Hakulinen utsedd till direktör för VERIFIN

PhD, forskningsdirektör Hanna Hakulinen har utsetts till direktör för VERIFIN för nästa femårsperiod, som börjar den 1 januari 2024.

Hanna Hakulinen tillträder tjänsten som direktör för VERIFIN (Institutet för konventionen mot kemiska vapen) den 1.1 2024, då den nuvarande direktören Paula Vanninen avgår.

Direktören för VERIFIN har som uppgift bl.a. att leda och övervaka forskningen, utbildningen och de officiella uppgifterna, samt ansvara för utvecklingen av institutet och att universitetets strategi förverkligas vid institutet.

-Jag har alltid velat göra ett meningsfullt arbete. Detta har jag åstadkommit genom mina ansträngningar att förbättra luftkvaliteten och mitt nuvarande fokus ligger på arbetet med målet om en värld utan kemiska vapen, säger Hanna Hakulinen.

Hanna Hakulinen är doktor i fysikalisk kemi. Hon utförde sin doktorandforskning vid University of California Irvine med professor Benny Gerber och professor Sergey Nizkorodov. Hon disputerade i Helsingfors i januari 2014 om ämnet fotokemikaliska reaktioner i atmosfären. I Helsingfors var professor Markku Räsänen hennes handledare. Under sin doktorandtid var hon också gäststuderande vid NASA:s Jet Propulsion Laboratori, då hon studerade isförhållanden i rymden.

Hakulinens karriär inom atmosfärvetenskaperna fortsatte som postdoc-forskare i professor John Seinfeld grupp vid Caltech.

Efter postdoc-perioden övergick hon till att arbeta vid South Coast Air Quality Management District, en myndighet i södra Kalifornien som övervakar luftkvalitet och kontrollerar luftföroreningar.

Efter att hon återvänt till Finland i oktober 2017 blev hon först laboratoriechef vid VERIFINs gaskromatografi-masspektrometerlaboratorium och sedan forskningsdirektör i februari 2021. 

Kontakt:

VERIFIN är en enhet inom kemiavdelningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutet grundades år 1994 som en fortsättning på forskningsprojektet om kemiska vapen (CW-projektet) som hade startat år 1973.  VERIFIN är den finska nationella myndigheten som definieras i konventionen om förbud mot kemiska vapen. VERIFIN utför de nationella myndighetsuppgifter som ålagts av det finska utrikesministeriet. VERIFIN stöder nedrustning av kemiska vapen genom att utveckla verifieringsmetoder för kemiska stridsmedel, genom att organisera utbildning till kemister i utvecklingsländer och bedriva relaterad vetenskaplig forskning.