Gumtäkts kännspaka väderkupol gör nytta

Vädret intresserar alla: lekmän, forskare, propellerhattar, industrin och rymdorganisationer. Radarmeteorologerna i Gumtäkt har någonting att erbjuda varje grupp – till och med NASA. Deras arbete finansieras med donerade medel.

Det är sällan som en industri, ett universitet och en organisation som tjänar allmänheten arbetar så här tätt ihop. Så beskriver biträdande professorn i radarmeteorologi Dmitri Moisseev gemenskapen av väderexperter på Campus Gumtäkt.

– Det var det här som fick mig att lämna Colorado State University och söka mig till Helsingfors, trots att Colorado är det främsta universitetet i världen inom mitt vetenskapsområde.

Moisseev hänvisar till samarbetet kring radarmeteorologi mellan Helsingfors universitet, Vaisala och Meteorologiska institutet.

– Vaisala är en av de ledande utvecklarna och tillverkarna av meteorologiska mätinstrument. Vår starka forskningsgrupp som bedriver grundforskning i radarmeteorologi har etablerats vid Helsingfors universitetet delvis tack vare understöd från Vaisala. Också Meteorologiska institutet bedriver grundforskning, men producerar dessutom olika vädertjänster för allmänheten, berättar Moisseev.

Hur exakta väderprognoserna är beror helt på hur utvecklade vädermodellerna är, sammanfattar han.

– Vi känner fortfarande inte till alla detaljer i snöns, regnets och molnens fysik. Grundforskning om atmosfären och klimatet är mycket viktig. Endast med hjälp av modeller kan vi få en bättre bild av vad som händer om någon del av systemet ändras.

Alla vinner

Samarbetet mellan de tre sektorerna började 2004 när Vaisala startade ett nytt väderradarprojekt. Man ville samla gedigen akademisk know-how bakom projektet, och Gumtäkt fick den första prototypen till en väderradar. Moisseevs forskningsgrupp använder fortfarande ”golfbollen” på Physicums tak, men Campus Gumtäkts landmärke uppdateras naturligtvis regelbundet.

Meteorologiska institutet använder samma boll, och har dessutom egna radar som tillverkas av Vaisala.

Studenter och forskare får tillgång till topputrustning — och synergihjulet snurrar!

– Vaisala får viktig respons av forskarna om hur instrumenten ska fungera. De har direkt kontakt med forskningsgruppen, som hela tiden använder och testar deras nya instrument och programuppdateringar. Vi forskare utvecklar instrumenten och hjälper till att ta fram nya tillämpningar, berättar Moisseev.

– Forskningen vid universitetet ger direkt medborgarnytta då Vaisala utvecklar tillämpningar utifrån forskningsrönen. Universitetet höjer kompetensen på området tack vare Vaisala i och med att studenterna och forskarna kan jobba med topputrustning. Och synergihjulet snurrar.

– I och med att universitetets know-how förstärks kan också Vaisala anställa ny arbetskraft av toppkvalitet.

Också NASA intresserat

En del av finansieringen för Moisseevs biträdande professur kommer från avkastningen av de donationsmedel som hör till universitetets grundkapital. Medlen i Framtidsfonden som samlades in 2010–2012 stöder viktiga projekt vid universitetet. Moisseev har ett tydligt mål: att forskningen i radarmeteorologi vid Helsingfors universitet ska höra till toppen i Europa inom de närmaste åren.

– Det är möjligt tack vare vår unika organisationstrio.

– Kontakterna med Colorado är också täta och samarbetet har varit ett utmärkt drag strategiskt sett. Det har på kort tid gett Gumtäkt positiv internationell uppmärksamhet. Vi fick också professor Venkatachalam Chandrasekar från Colorado till Helsingfors universitet och Meteorologiska institutet för fyra år som FiDiPro-professor, delvis med understöd från Vaisala.

– Tack vare vår forskningsgrupp har t.ex. NASA under de senaste åren finansierat markbaserad mätning i Finland som används i satellitjämförelser.

Tack till donatorerna

Onsdagen den 22 april ordnar Helsingfors universitet första gången temadagen Donera idag och firar samtidigt fondernas fest. På temadagen bjuder universitetet in sina anställda, studenter och samarbetspartner till diskussion och information om donationernas betydelse för vetenskapen, forskningen och studenterna.

Temadagen syns på campus och på webben, och donationerna styrs till Helsingfors universitet 375 Framtidsfonden. Se Helsinki Insight donationskampanj.