Forskare i kannabisläkemedel hämtade metodologi från Helsingfors universitet

Daniel Reason, som besökte ett forskarseminarium i kemi, berättade om hur läkemedelskannabis utvecklas i Nya Zeeland. Reason arbetar vid ett företag som utvecklar och producerar läkemedelsprodukter baserade på kannabis, samt färdigställger en doktorsavhandling vid Waikato universitet. Han kom till Helsingfors universitet för att studera modelleringsmetoder.

Samarbete inom modellering av löslighet

Avdelningen för kemi vid Helsingfors universitet förbereder inte forskning om kannabis. Däremot kunde modelleringsmetoderna som används här kunna anpassas till kannabisforskning.

-Modellering av ångtryck och löslighet hos komplexa molekylstrukturer har utförts inom amtosfärforskningen vid Helsingfors universitet, säger värden för besöket, akademiforskare och docent Theo Kurtén.  

Forskningsområdet är på kommande internationellt, eftersom försäljning och producering av kannabisbaserade läkemedel har blivit lagliga i många länder, och många andra förbereder ny lagstiftning.

Nya Zeeland vill komma åt den här marknaden. Kannabisbaserade läkemedel är inte lagliga där, men Waikato universitet och dess kommersiella forskningsinstitut Cannasouth Plant Research har särskild dispens för att odla hampa och utveckla produkter av det.

Daniel Reason arbetar på Cannasouth Plant Research med att utveckla bättre metoder för att extrahera de önskade beståndsdelarna ur växten på ett effektivt vis.

-Forskning och utveckling behövs för att få ut kannabisläkemedel som produceras enligt GMP-standarden (Good Manufacturing Practice) för läkemedel på marknaden, och enligt produktionsmetoder som belastar miljön så lite som möjligt, sade Reason. 

Daniel Reason talade vid ett seminarium som arrangerades av samarbetsnätverket för kemister och fysiker vid campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet. KCCP - "Kumpula Computational Chemistry and Physics”. Kommande gästföreläsningar på KCCP:s webbsida.