Federico Bianchi och Runlong Cai får pris för högklassig mikropartikelforskning

Biträdande professor Federico Bianchi och forskardoktor Runlong Cai från atmosfärforskningsinstitutet (INAR) vid Helsingfors universitet får pris för deras framgångar inom forskning om atmosfärens mikropartiklar.

Föreningen för atmosfärvetenskap Association for Aerosol Science (GAeF) har vid sin årliga sammankomst för europeiska partikelforskare den 1:a september tilldelat pris till forskarna från atmosfärforskningsinstitutet (INAR) vid Helsingfors universitet.

Biträdande professor Federico Bianchi fick Schmauss-priset den vid GAeD-föreningen har Bianchi producerat banbrytande data på molekylnivå om hur nya partiklar skapas i atmosfären, från fri troposfär till kinesiska storstäder.

Forskardoktor Runlong Cai fick pris för sin särskilt förtjänstfulla doktorsavhandling inom mikropartikelforskningen. Namnet på Cais avhandling är "Development and applications of classification and size distribution measurement for sub-3 nm aerosols". Enligt prisnämndens motiveringar främjar avhandlingen märkbart mätningen av mikropartiklar som är under 3 nanometer i storlek, samt ökar vår kunskap om hur nya partiklar skapas i förorenade stadsmiljöer.

Runlong Cai delade priset med sin kollega från Statliga tekniska högskolan i Schweiz (ETHZ), Jan van den Broek.

Om prisen

Priset som namngetts efter fysikern och meteorologen August Schmauss (1877–1952) tilldelas högklassiga unga forskare som erkänsla för betydande resultat som uppnåtts under de senaste tre åren inom forskningen om atmosfärens mikropartiklar. 

Gesellschaft für Aerosolforschung-föreningens avhandlingspris ges som belöning till forskare i början av sin karriär då de med sina idéer avsevärt har främjat forskningen inom sitt eget område av partikelforskningen, och deras avhandlingar som utvärderats som utmärkta har färdigställts högst två år innan förslagen till pristagare samlas in.