Det första Zilitinkevitj-minnespriset till professor Bert Holtslag

Professor Bert Holtslag har beviljats det första priset till minnet av Sergej Zilitinkevitj för sin betydande insats och sitt inflytande inom atmosfärvetenskaperna. Professor Holtslag tog emot priset vid ett minnesseminarium för Zilitinkevitj i Helsing

Bert Holtslag är professor emeritus i meteorologi, och före detta direktör för institutionen för meteorologi och luftkvalitet vid Wageningens universitet i Nederländerna. Holtslag har idkat mycket forskning samt lett många inhemska och internationella projekt och program inom väder och luftkvalitet, samt forskning och modellering av klimatprocesser. Hans arbete har inneburit en ökad kunskap om följande fenomen: växelverkan mellan atmosfären och jorden, ytflöden samt processer i atmosfärens gränsskikt. Forskningsresultaten har främjat utvecklingen av vindkraft och stadsmeteorologi. Holtslag är också känd som en av ledarna för forskningsprojektet GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study.

Minnespriset för Sergej Zilitinkevitj grundades nyligen av Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC, Europas meteorologiska sällskap (EMS), Sällskapet för geofysik, Finlands sällskap för aerosolforskning, den Eurasiatiska vetenskapsakademin (IEAS), Centret för atmosfärvetenskap (INAR) och Världsorganisationen för meteorologi (WMO).

Priset beviljas årligen till en kreativ forskare som gjort genombrott inom atmosfärvetenskaper eller oceanografi. Priset har grundats för att uppmärksamma den grundläggande roll som forskningen i klimatförändring och luftkvalitet har då vi söker efter svaren på stora, världsomfattande utmaningar. Namnet på priset högaktar den ryska fysikern Sergej Zilitinkevitjs forskning.

Zilitinkevitj (1936–2021) gjorde banbrytande upptäckter inom fysiken för turbulens och atmosfärens gränsskikt. Hans uppfinningar har gett oss mera kunskap om jorden och dess klimat, främjat förutspåendet av väder och mätningen av luftkvalitet samt öppnat nya forskningsinriktningar. Zilitinkevitj var en av grundarna för det mångåriga, internationella forskningsprogrammet Pan-Eurasian Experiment (PEEX). PEEX-programmet förenar europeiska, ryska och kinesiska forskare som söker efter lösningar på omfattande utmaningar som klimatförändring och miljöförorening.

Zilitinkevitjs liv är ett praktexempel på en hängivelse till vetenskapen och forskningen samt en oemotståndlig vilja att förstå världen omkring oss, strävan till en andlig insikt i grunderna för världsalltet, och en djup respekt för mänsklighetens sekelgamla värden och traditioner. Priskandidaterna utses öppet inom internationella forskningsnätverk för teman som nära berör Zilitinkevitjs arbete.

Mera information

 

Markku Kulmala, ordförande för priskommittén för Zilitinkevitj-priset, akademiker
Centret för atmosfärvetenskaper, Helsingfors universitet
markku.kulmala(at)helsinki.fi, 040 596 2311

Hanna Lappalainen, sekreterare för priskommittén för Zilitinkevitj-priset, docent
Centret för atmosfärvetenskaper, Helsingfors universitet
hanna.k.lappalainen(at)helsinki.fi, 050 434 1710

Länk till prisceremonin