Studenter löste problemet med matsvinn

På den internationella kursen Sustainability Master Class sökte studenterna lösningar på problem med matsvinn, konsumentval och mjölkböndernas arbetsbelastning. På kursen som till formen försökte efterlikna processer på startup-företag byttes idéer över fakultetsgränser såväl som med företagsvärlden.

Att vinna är aldrig fel. Inte så konstigt då att Pauliina Piuhola verkade särskilt lättad på Tankehörnan den 25 april. Hennes team Roska (”Skräp”) hade nämligen precis vunnit Sustainability Master Class-kursen.

Det vinnande förslaget går ut på att bekämpa matsvinnet med en avfallsutmaning, där deltagarna ska illustrera mängden biologiskt avfall de skapar per vecka med hjälp av tomma mjölkkartonger.

Förslaget var ett av sex tävlingsbidrag på kursen och ett av tre som fokuserade på att minska matsvinnet.

– Det känns väldigt roligt, konstaterar Piuhola.

Och det handlar inte bara om att ha vunnit, utan hela kursen var en positiv upplevelse för henne.

– För en gångs skull fick man lite smuts under naglarna. Teoretiska kurser har vi ju haft så att det räcker.

Det blev till och med så konkret att teammedlemmarna värvade sina vänner till att vara försökskaniner och samla in sitt matavfall i mjölkkartonger. På det sättet fick studenterna bland annat reda på att lukten inte hinner bli ett problem på en vecka.

En blandning av fakulteter

Master Class är en kurs som universitetet anordnar tillsammans med en samarbetspartner och där man fokuserar på att lösa konkreta problem.

Denna gång erbjöd Sustainability Master Class tre utmaningar att välja på: att styra konsumenters kostval, minska matsvinnet och öka mjölkproducenternas välbefinnande. Utmaningarna utgick från behoven hos Valio som var samarbetspartner för kursen.

Kursdeltagarna indelades i sex team som själv fick välja en utmaning de ville försöka lösa. Vid teamsammansättningen fästes särskild uppmärksamhet vid mångfald. Till exempel teamet Val-nuts som angrep frågeställningen om matval bestod av en näringsvetare, en livsmedelsvetare, en miljöstudent, en doktorand i genetik och en filosof.

Enligt Matti Roukka, en av deltagarna i Val-nuts, var samarbetet över fackgränserna den största behållningen av kursen.

– Ingen i vårt team kände någon av de andra sedan tidigare, men vi hittade snabbt ett sätt att samarbeta. Det utmaningsbaserade förhållningssättet passade oss bra: vi hade ett tydligt mål att arbeta mot tillsammans.

Enligt Roukka hade varje medlem mycket att tillföra teamet.

– Själv är jag i grunden ingenjör i livsmedelsteknologi, så jag kunde bidra med perspektiv från industrin och ekonomin. Å andra sidan handlade utmaningen till stor del om att påverka människors beteende, och därför hade till exempel filosofi mycket att komma med när vi funderade vad som driver människors val och hur konsumenter skulle kunna styras mot hälsosammare köpbeslut.

Kursen pågick i cirka fyra månader och bestod av workshoppar och träffar med mentorer. Därutöver hade Val-nuts träffar nästan varje vecka, och även teammedlemmarnas personliga kontakter utnyttjades.

Processen framskred från att definiera problemet till att avgränsa och eventuellt lösa det, ungefär på samma sätt som på en idéinkubator för startup-företag.

Val-nuts kom på en idé om en app som skulle hjälpa att planera veckans matinköp på ett balanserat och hållbart sätt.

Totalt sett bedömer Roukka att arbetsmängden på kursen överskred antalet studiepoäng, men han anser att erfarenheten ändå var helt klart positiv.

Internationella studenter i varje grupp

Sustainability Master Class-kursen hölls på engelska, och varje grupp hade minst en internationell student.

En av dem var tyska Annika Raschen som studerar i magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi vid Helsingfors universitet.

Raschen berättar att hon blev intresserad av kursen direkt när hon läste om den på e-postlistan.

– Kursen verkade annorlunda och intressant också på grund av det mångvetenskapliga förhållningssättet.

Hon hamnade i en av grupperna som klurade på problemet med matsvinn.

Samarbetet med de finsktalande studenterna förlöpte utan problem. Alla teammöten och gemensamma workshoppar hölls på engelska.

Matsvinn var ett nytt tema för Raschen. För henne var den största behållningen av kursen modellen att utveckla idéer med verktyg från servicedesign.

– Jag hade aldrig tidigare tänkt mig företagande som ett karriäralternativ, men nu började det faktiskt kännas klart möjligt.

Raschens grupp, Unspoiled, utvecklade en app som skulle hjälpa att planera inköp och matlagning på ett sätt som minimerar svinnet. Gruppen har pratat om att man borde arbeta vidare med idén.

– Det finns ännu ingen konkret plan, men åtminstone jag skulle inte vilja att den bara samlade damm i byrålådan. Jag tror att det skulle kunna finnas efterfrågan på en sådan app.

Kontakter utanför universitetet

Pauliina Piuhola i Roska blev intresserad av kursen framför allt tack vare Valio som är känt för sin forskningsverksamhet.

– Vi besökte Valio i Sockenbacka flera gånger för att diskutera och få råd av de Valioanställda vi hade som mentorer. Därigenom fick vi även känna lite på arbetslivet.

Under kursens gång skapades kontakter såväl med affärsvärlden som mellan olika studieområden.

Piuhola rekommenderar Master Class-kursen till alla som är intresserade av utmaningar.

– För mig skulle det gärna få finnas fler praktiknära kurser. Till exempel en kurs i samarbete med företag inom olika branscher skulle kunna vara intressant.

Läs mer om Master Class

Master Class

Master Class är ett nytt tillvägagångssätt och sätt att lära sig: det grundar sig på utmaningar och är en kollektiv process för arbete och lärande. Under processens gång utarbetar studenter och forskare konkreta förslag för hur man kan svara på välfärdssamhällets framtida utmaningar tillsammans med sin samarbetspartner ur företagsvärlden.

Läs mer om Master Class