Hushållets inkomster och matpriser inget hinder för övergång från rött kött till andra proteinkällor

En ny undersökning visar att finländarna fortfarande främst väljer rött kött som proteinkälla. Indelningen i köttätare och vegetarianer är ändå inte skarp. Personer i den lägsta inkomstklassen visade sig göra hållbarare livsmedelsval än de i de andra klasserna.

Undersökningen LoCard som genomfördes vid Helsingfors och Tammerfors universitet bekräftar att unga vuxna är föregångare när det gäller klimatvänlig kost. Forskningsmaterialet utgår från inköpsdata som samlades in 2016–2018 från nästan 30 000 ägarkunder i S-gruppen och visar att unga vuxna väljer vegetariska produkter mångfaldigt oftare än andra åldersgrupper.

Ett överraskande resultat var att de minst bemedlade hushållen gjorde hållbarare livsmedelsval än de andra. Resultatet kunde inte förklaras med andra bakomliggande faktorer.

Laxfiskar toppar fiskprodukterna, spenatplättar vegetarisk mat

Övergången från rött kött till mer hållbara proteinkällor börjar i första hand från fjäderfä, sedan fisk och slutligen vegetarisk mat. Bland köpare i en likartad livssituation och med liknande resurser var det de minst utbildade, barnfamiljerna och männen som oftare köpte kött än andra. Köttfärs var den mest sålda produkten i kategorin rött kött.

Regnbågsforell och lax var de vanligaste fiskprodukterna. Äldre kunder köpte oftare fisk än de yngre.

Spenatplättar var den mest sålda vegetariska maten. Pulled havre, vegetariska korvar och andra vegetariska produkter hamnade betydligt mer sällan i köparnas varukorgar. Försäljningen av vegetarisk mat ökade ändå något under de två åren som data samlades in.

Medelpriset på de vegetariska proteinkällorna var lägre än för de övriga. Fiskens medelpris var det högsta bland proteinkällor. Enligt forskarna tyder det här på att utbudet av billigare fiskprodukter inte är lika stort eller lika lockande för konsumenterna.

De som föredrog rött kött valde billigare produkter än genomsnittet bland alla proteinkällor, medan de som köpte fisk och de som mest varierade sina proteinkällor valde dyrare produkter än genomsnittet.

Trenden gynnar hållbarare proteinkällor

Forskarna såg positiva drag i resultaten och konsumenternas attityder.

– Alla konsumentgrupper var i huvudsak positivt inställda till att minska konsumtionen av rött kött och öka användningen av fisk oberoende av nuvarande livsmedelsval. När det gäller ändringar i kostvanorna ansåg över hälften att en ökad användning av baljväxter är att föredra. Mer än två tredjedelar av konsumenterna väljer också andra proteinkällor än rött kött i sin varukorg, konstaterar Jaakko Nevalainen, professor i biostatistik vid Tammerfors universitet.

– Samhälleliga incitament som gynnar hållbara livsmedelsval verkar ha det största genomslaget när konsumenten står inför ett nytt livsskede (t.ex. till en hektisk småbarnsvardag), samt bland lägre utbildade och bland män, framhåller Maijaliisa Erkkola, professor i näringsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Erkkola vill samtidigt kasta fram en tanke till livsmedelsbranschen.

– Om prisskillnaden mellan det vanligaste röda köttet och inhemska fiskprodukter vore mindre, skulle det ytterligare påskynda utvecklingen mot en hälsosammare och klimatvänligare kost. Butikerna kan också påverka attityderna med erbjudanden som gäller fiskrätter och vegetariska rätter, samt genom att öka deras synlighet.

Artikel

Erkkola M, Kinnunen SM, Vepsäläinen HR, Meinilä JM, Uusitalo L, Konttinen H, Saarijärvi H, Fogelholm M, Nevalainen J. A slow road from meat dominance to more sustainable diets: an analysis of purchase preferences among Finnish loyalty-card holders. PLOS Sustainability and Transformation 2022

 

Kontakt:

Jaakko Nevalainen, tel. 050 318 7272

jaakko.nevalainen@tuni.fi

Data om dagligvaruinköp till hjälp när livsmedelssystemet utvecklas

Köttproduktionen orsakar betydande mängder växthusgaser. Den vegetariska kosten är i en nyckelroll när FN:s mål för hållbar utveckling ska uppnås.

Finländarnas proteinintag överskrider rekommendationerna något, och i genomsnitt härrör sig 70 % av proteinet från djurriket. Däremot understiger kolhydrat- och fiberintaget rekommendationerna hos två tredjedelar av befolkningen.

Mer vegetarisk kost skulle balansera upp båda värdena, vilket också skulle vara nyttigt av näringsmässiga och miljömässiga skäl. Individuella och uppdaterade data om dagligvaruinköp gör det möjligt att utveckla, implementera och följa upp samhälleliga styrmedel som främjar ett hälsosamt och hållbart livsmedelssystem.

Läs mer om LoCards forskningsprojekt (på finska): https://locard.fi/