Smittan av NDM-bakterier mellan hund och människa har påvisats för första gången

År 2015 hittades en bakterie som var mycket resistent mot antibiotika hos två hundar. Escherichia coli bakterien som producerade så kallad New Delhi-metallo-betalaktamas (NDM) hade även smittat hundarnas ägare avslöjar en studie som nyligen publicerats i journalen Eurosurveillance. Det är förmodligen första gången i världen som en NDM-bakteriesmitta mellan hundar och människor har påvisats.

– Genom att undersöka bakteriernas genom kan vi med säkerhet säga att bakteriestammarna från människorna och hundarna är identiska, det vill säga att de hade smittats hundar och människor emellan, berättar studiens korresponderande författare VMD Thomas Grönthal vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet.

Bakterierna hade smittats mellan hundar och människor

Ursprungligen hittades NDM-bakterierna i öronprover från två hundar i samma familj. Detta ledde till en undersökning av bakteriens spridning och möjliga smittokällor. Prover togs från familjemedlemmarna och hundarna. Bakteriernas släktskap utreddes med att undersöka deras genoms basparsordning. Undersökningen var ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

En mycket motståndskraftig bakterie som producerade enzymet NDM-5 hittades hos familjens hundar och en familjemedlem. Dessutom hittades en mångresistent ESBL-bakterie hos båda hundarna och två familjemedlemmar. NDM- och ESBL-bakterierna som isolerats från hundarna och människorna var identiska. Smittorna var symptomfria hos människorna. NDM-bakteriens ursprung förblev okänd.

Användning av antibiotika främjar urvalet av resistenta stammar

– Vi kunde inte med säkerhet bevisa åt vilket håll smittan hade hänt. Speciellt för NDM-bakterier har den dock sannolikt smittat från människa till hund, då man inte tidigare har påträffat sådana bakterier hos djur i Finland, uppskattar docent Merja Rantala som ledde undersökningen.

– Användningen av karbapenemer hos djur är förbjudet i Finland, men de undersökta hundarna hade fått flera andra antibiotika. Med hjälp av dem har NDM-bakterien fått en konkurrensfördel och kunnat bosätta sig i hundarna, berättar Rantala.

Håller karbapenemasproducerande bakterier på att bli mer allmänna hos djur?

Studien är förmodligen den första som beskriver smittan av NDM-bakterien mellan hundar och människor. NDM-5 bakterien är mycket sällsynt hos hundar; den har rapporterats tidigare endast i Algeriet. Andra karbapenemresistenta bakterier hos hundar har rapporterats i USA, Frankrike och Tyskland. Forskningsgruppen anser att laboratorier som undersöker djurprover bör ta hänsyn till bakteriernas sensitivitet för karbapenemer och cefalosporiner med brett spektrum.

Ursprunglig publikation:

Grönthal Thomas, Österblad Monica, Eklund Marjut, Jalava Jari, Nykäsenoja Suvi, Pekkanen Katariina, Rantala Merja. 

Sharing more than friendship – transmission of NDM-5 ST167 and CTX-M-9 ST69 Escherichia coli between dogs and humans in a family, Finland, 2015. Euro Surveill. 2018;23(27):pii=1700497. 

https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.27.1700497

  • NDM, alltså New Delhi -metallo-betalaktams är ett enzym som bryter ned karbapenem- och cefalosporinantibiotika och med brett spektrum. Dessa antibiotika används vid infektioner som orsakats av bakterier som är resistenta mot andra antibiotikum.
  • ESBL-bakterier kan bryta ned cefalosporinantibiotika med brett spektrum.
  • Det finns flera olika NDM- och ESBL-enzymer. I denna studie hittades E. coli -stammar som producerade NDM-5 och CTX-M-9 enzymer.
  • I Finland är användning av karbapenemer hos djur förbjudet i lag.
  • Bakterier som producerar karbapenemaser är betydligt mer allmänna hos människor än hos djur. I Finland är de ännu relativt sällsynta hos människor.
  • Karbapenemasproducerande bakterier har inte tidigare hittats hos djur i Finland. ESBL-bakterier är dock relativt vanliga. Sådana har hittats hos bl.a. hundar, katter, hästar och höns.

 

  • Djur och människor kan vara symptomfria bärare av NDM- och ESBL-bakterier. Det kan vara svårt att hitta effektiva antibiotika för infektioner som orsakats av dessa bakterier