Samarbete ger den finländska läkemedelsforskningen en skjuts framåt

Erfarenheterna från det nyligen avslutade 3iRegeneration-projektet bereder väg för ett nationellt center för läkemedelsutveckling.

Professor Heikki Ruskoaho vid Farmaceutiska fakulteten är nöjd när han bläddrar igenom slutrapporten för 3iRegeneration-projektet som hade som målsättning att korrigera hjärt- och hjärnskador med hjälp av nya celler. Projektet tog i anspråk totalt ungefär 70 forskares gemensamma ansträngningar under fem års tid och har nu avslutats.

Det skulle vara lätt att göra en lista över enskilda fynd, exempelvis läkemedelskandidater, bland resultaten från delområdena läkemedelsutveckling, nanoteknologi, analys och stamcellsforskning.

I stället för att göra långa listor över forskningsresultaten vill Heikki Ruskoaho betona projektets omfattande effekter. Allt började med att forskare både inom och utanför fakulteten inledde forskardrivet samarbete med särskilt fokus på sina egna styrkor i projektet som fått grundfinansiering av dåvarande Tekes. Då skapades ett recept som gav alla energi.

– Vi gjorde verkligen mycket tillsammans och samtidigt lärde vi oss nya saker av varandra, ända ner till olika begrepp som användes i forskningen. Samtidigt insåg vi att alla inte måste förstå allt i varandras forskning – det räcker om man förstår de stora dragen, säger Heikki Ruskoaho skrattande.

Tillsammans studerade forskarna också hur man kommersialiserar. Ruskoaho upplever att den sortens övningar var särskilt viktiga för unga forskare som fick idéer och stöd så de kunde dra nytta av sina forskningsresultat och på samma gång bredda sina egna karriärmöjligheter. I samband med projektet grundades också startupföretag och dessutom gjordes över tio uppfinningsanmälningar.

Det finns efterfrågan på forskare i företagsvärlden

Fem år är en kort tid för läkemedelsutveckling, men en lång tid för ett projekt. Under projektets gång lockades flera erfarna forskare bort av andra jobberbjudanden. Heikki Ruskoaho är inte harmsen över detta, eftersom alla längre hunna forskare ändå inte kan fortsätta med sin forskning vid universiteten.

– Det blir alltid en tillfällig svacka när någon lämnar ett projekt, men jag tycker ändå det är positivt att våra forskare rent ut sagt slits ur händerna på oss. Man är kanske mer van vid det inom tekniska branscher, men nu märktes det också hos oss. Fast det är ju ett tecken på den höga nivå som utbildningen och kunnandet håller.

Bra grund för fortsatta projekt och ett center för läkemedelsutveckling

En av projektets allmänna målsättningar var att lyfta nivån på finländsk läkemedelsutveckling och läkemedelsforskning.  Det här målet uppnåddes enligt Heikki Ruskoaho väl.

–  Vi ville skapa ett system, ett forskarnätverk och en sådan atmosfär att detta skulle lyckas. Allt detta uppnåddes. Det är typiskt för samarbetsprojekt att resultaten från delprojekten påverkar helheten. Om alla forskare hade bedrivit exempelvis hjärtforskning så skulle givetvis resultaten inom en sektor ha sett annorlunda ut. Vi eftersträvade inte ens en sådan modell. Vi ville lyfta alla delområden inom läkemedelsutveckling på ett likvärdigt sätt.  På det här sättet skapar vi en bra grund för det nationella centret för läkemedelsutveckling som vi önskar oss. Ett center skulle kunna hjälpa olika läkemedelskandidater framåt.

Heikki Ruskoaho, som snart blir professor emeritus, berömmer dessutom arbetsmiljön vid Farmaceutiska fakulteten. Forskningen är fräsch och internationell och man kan se en tydlig skillnad jämfört med till exempel tio år bakåt i tiden.

–  När en enhet är av lämplig storlek fungerar den. Alla känner varandra, åtminstone i någon grad, och det är lätt att samarbeta. Professorerna träffas regelbundet och stämningen är inte som den brukade vara förr i tiden under officiella professorsmöten. Allt detta är viktigt – det är omöjligt att bedriva forskning ensam.

 

3iRegeneration
3iRegeneration, slutrapport och publikationer