Professor Jari Niemeläs porträtt avtäcktes i Vik

Ett porträtt på professor Jari Niemelä, tidigare dekanus för Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet och universitetets nuvarande rektor, har avtäckts på Campus Vik. Porträttet är ett fotografi taget av Meeri Koutaniemi.

Ett porträtt på professor Jari Niemelä som beställts av Helsingfors universitetets bio- och miljövetenskapliga fakultet avtäcktes på Campus Vik idag. Porträttet är ett fotografi taget av Meeri Koutaniemi. Rektor för Helsingfors universitet, professor Jari Niemelä var dekanus för bio- och miljövetenskapliga fakulteten åren 2004–2017.

Jari Niemelä har varit ordinarie professor i stadsekologi vid universitetet sedan 2005 och den första direktören för hållbarhetsinstitutet HELSUS fram till hösten 2018. Som rektor började Niemelä i början av augusti 2018.

Porträttet överlämnades till Helsingfors universitets konstsamlingar och kommer att placeras i Biocenter 3, Viksbågen 1.