Professor emeritus Markku Ollikainen belönas med Östersjöpris 2020

Professor emeritus Markku Ollikainen har som ekonomist arbetat för kostnadseffectiva skyddsåtgärder för Östersjön samt varit en stark påverkare i den finländska klimatpolitiken.

Professor emeritus Markku Ollikainen från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet, belönas med 15 000 euro för sitt arbete för kostnadseffectiva skyddsåtgärder för Östersjön och för sitt engagemang i den finländska klimatpolitiken.

Markku Ollikainen har som ordförande i Finlands klimatpanel varit tongivande i att lyfta klimatfrågan i den finländska politiken. Som professor i miljöekonomi har Ollikainen pekat på kostnadseffektivitet i beslutsfattande, bland annat gipsbehandling av åkermark för att effektivt minska fosforbelastningen från jordbruket. Han är även ordförande för Östersjöpanelen, grundad av städerna Helsingfors och Åbo som en åtgärd inom deras Östersjöutmaning.

 

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation. Fonden premierar föregångare i Östersjöarbetet genom sitt årliga Östersjöpris. Sammanlagt har ca 950 000 euro delats ut till 98 personer och organisationer under årens lopp.