Oönskat beteende hos hundar är vanligt och skillnaderna mellan raser är stora

Oönskat beteende, såsom ljudkänslighet, aggressivitet och separationsångest förekommer hos alla hundraser, men hur vanliga problemen är varierar mycket mellan de olika raserna. Det är också vanligt att olika oönskade beteendedrag förekommer tillsammans, noterar en ny studie av professor Hannes Lohis forskningsgrupp.

En stor del av finländska husdjurshundar uppvisar någon typ av oönskat beteende. 

– I vårt material, som innefattade närmare 14 000 hundar och är ett av de största i världen, förekom oönskat beteende hos 73 % av hundarna. Det vanligaste oönskade beteendedraget var ljudkänslighet, vilket förekom hos var tredje hund, berättar professor Hannes Lohi.

Forskningsgruppen utredde förekomsten av sju oönskade beteendedrag. De inkluderade dragen var ljudkänslighet (rädsla för t.ex. åska, fyrverkerier eller skott), ängslighet (rädsla för t.ex. människor, andra hundar eller främmande platser), rädsla för olika underlag eller höjder, koncentrationssvårigheter och impulsivitet, tvångsmässigt beteende, aggressivitet och separationsångest. Utöver ljudkänslighet var ängslighet och rädsla för underlag och höjder mycket vanliga. 

Både hos människor och hos hundar

I studien undersöktes också kopplingar mellan de olika dragen. I likhet med tidigare studier konstaterade forskningsgruppen att ängslighet och aggressivitet ofta förekommer tillsammans. En del av resultaten var nya och överraskande.

– Vi fann en intressant koppling mellan impulsivitet, tvångsmässigt beteende och separationsångest. Hos människor är det vanligt att tvångssyndrom (OCD) och adhd förekommer samtidigt, men man har inte tidigare konstaterat samma trend hos hundar, berättar doktorand Milla Salonen (FM).

Utöver resultaten för hundar har forskningsgruppens beteendeforskning också ett annat mål – att försöka förstå bakgrunden till psykiska problem hos människor. Hundar och människor är likartade till sin fysiologi och till sitt beteende.  Oönskat beteende förekommer spontan hos hundar och de existerar i samma komplicerade och sociala miljö som människor. 

– Med den här studien och det här materialet som grund kommer vi att fortsätta arbeta för att utreda om hundar är en bra modellart för att undersöka psykiska problem hos människor. Vår tidigare genforskning tyder på att samma genområden påverkar åtminstone förekomsten av rädsla hos både hundar och människor, berättar professor Lohi. 

Beteendeskillnaderna rasspecifika och betydande

Förekomsten av oönskade beteendedrag jämfördes mellan de 15 raser som forskningsgruppen fick in flest svar om. Skillnaderna mellan raser var betydande. 

– Problemen tycks vara rätt så rasspecifika. Till exempel border collier observerades uppvisa mer kompulsivt stirrande och oftare jaga ljus eller skuggor. Dessa drag var ovanligare hos alla andra raser, konstaterar professor Lohi. 

Forskningsgruppen noterade flerfaldiga skillnader i förekomsten av beteendedrag hos olika hundraser.

– En av de största skillnaderna mellan raser gällde rädsla för främmande människor. Skillnaden i förekomst var 18-faldig mellan den ängsligaste rasen, spansk vattenhund, och den modigaste rasen, staffordshire bullterrier, berättar Salonen.

Beteendeforskningen strävar efter att öka hundarnas välbefinnande. Många oönskade beteendedrag, såsom ängslighet och ljudkänslighet, kan vara mycket stressande för hundarna. Beteendeproblem kan till och med leda till att ägaren avstår från hunden. 

– Våra resultat tyder på att oönskat beteende är ärftligt. Det betyder att omsorgsfull avel som drar nytta av lämpliga beteendemätare skulle kunna minska förekomsten av dessa beteendedrag. Det skulle förbättra både hundarnas och ägarnas livskvalitet, säger professor Lohi.

Ursprunglig artikel:

Salonen, M., Sulkama, S., Mikkola, S., Puurunen, J., Hakanen, E., Tiira, K., Araujo, C., Lohi, H. (2020) Prevalence, comorbidity, and breed differences in canine anxiety in 13,700 Finnish pet dogs. Scientific Reports. doi: 10.1038/s41598-020-59837-z