Ny professor i miljöforskning till Lammi biologiska station

Kimmo Kahilainen, som börjar i november, betonar forskningsstationsnätverkets betydelse för den finländska och internationella forskningen.

I början av november får Lammi biologiska station i Tavastehus en ny professor i miljöforskning när Kimmo Kahilainen (f. 1975) flyttar från Norge till Finland.

Placeringsorten för professuren som finansieras gemensamt av Helsingfors universitet, Tavastehus stad, Tavastlands förbund och stiftelsen Vanajavesisäätiö är inte obekant för Kahilainen. Under sin cirka tjugoåriga forskarkarriär har han nämligen arbetat på många av forskningsstationerna i Finland.

– Tvärminne i Hangö, Lammi, Själö, Muddusjärvi, Värriö, Kilpisjärvi, Kevo..., tänker Kahilainen tillbaka till orter där han hittills forskat och studerat.

Kahilainen påpekar att forskningsstationerna inte bara är till för forskning. De har också en viktig roll i att utbilda studenter i fältarbete.

– Har man inga platser där man kan arrangera fältkurser för studenterna, har man snart inte heller forskare som klarar av fältarbete. Material som samlats in på ett oberoende sätt har en central betydelse när miljöns tillstånd ska bedömas och modelleras. Forskningsstationerna i Finland har en stark internationell anknytning och besöks regelbundet av utländska forskare.

Till de fastställda uppgifterna i Kimmo Kahilainens professur hör särskilt vattenrelaterad miljöforskning. Lammi biologiska station är belägen vid Pääjärvi, en sjö som är på många sätt värdefull ur forskningsperspektiv. Där han man utöver olika kortare projekt följt upp naturfenomen i årtionden, dvs. forskat i långa tidsserier. Stationen har därmed en mycket viktig roll i att samla in tidsserier och samverka internationellt.

– På Lammi fortsätter vi att undersöka övergödning och brunifiering av sjöar. Själv är jag också intresserad av till exempel förhållandena under isen. Dessa vet vi fortfarande mycket lite om, liksom vinterns betydelse för sjöorganismerna i allmänhet. Med hjälp av modern teknik kan vi kombinera satellitdata med terrängdata som fås från drönare och följa upp till exempel förändringar i avrinningsområden. Dessa data skulle vi också kunna komplettera med data om vattenkvaliteten, planerar Kimmo Kahilainen.

Den nya professorn berömmer sin företrädares, professor Lauri Arvolas värdefulla arbete inom miljöforskning.

– Lauri Arvola var engagerad i en mängd viktiga samarbeten lokalt, nationellt och internationellt. Jag vill gärna fortsätta på samma linje. I min uppgift är det centralt med samhällelig interaktion, och det är forskarnas skyldighet att göra vetenskapen känd hos den breda allmänheten.

Lammi biologiska stationens webbsidor

Lammi biologiska station i Facebook