Myrlarver står på sig mot parasitdrottningars avkomma

När en främmande art invaderar ett myrbo kan värdartens larver äta den främmande drottningens ägg.

Vissa myrarters drottningar tränger sig in i andra myrarters bon, dödar värdboets drottning eller drottningar och lägger sedan sina egna ägg i värdboet. Värdboets arbetare tar därefter hand om parasitdrottningens avkomma som sin egen, precis som småfåglar gör med gökägg.

– Det här är katastrofalt för värdboet, eftersom det inte längre kan producera någon egen avkomma utan sin drottning. Därför är det ytterst viktigt för värdboet att försvara sig mot parasiter, säger doktorand Unni Pulliainen från Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Forskarna har nu observerat att värdartens larver inte bara passivt följer situationen, utan också kan vara aktiva deltagare.  

– Värdmyrornas larver äter parasitdrottningens ägg. De kan alltså delta i försvaret mot parasitmyrorna som hotar hela boets framtid.

För undersökningen valde forskarna ut sex myrarter ur familjen Formica. Som värdart valdes den svarta slavmyran som ofta faller offer för parasiter i Finland. Forskarna samlade in olika arters drottningar ur naturen och födde upp deras ägg och larver i laboratorieförhållanden. I experimenten undersökte man vilka arters ägg värdartens larver åt, hur stora äggen var och av vilket kön de larver som åt av äggen var.

– Vi ville också utreda hur äggen luktar, eftersom det antagligen är utgående från lukten som larverna kan känna igen äggens ursprung. En stor fråga är dock ännu olöst: hur fungerar larvernas luktsinne? Vuxna myrors luktsinne sitter i deras känselspröt, men larverna har inga sådana. Det här är ett bra ämne för fortsatt forskning, säger Unni Pulliainen.

 

Artikel:

Unni Pulliainen, Heikki Helanterä, Liselotte Sundström och Eva Schultner. The possible role of ant larvae in the defence against social parasites. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019-03-13 | journal-article DOI: 10.1098/rspb.2018.2867
 

Forskningsgrupp Evolution, Sociality & Behaviour