Mineralnoduler vanliga på havsbottnar i norra Östersjön
En färsk studie vid Helsingfors universitet visar att det förekommer mineralhaltiga konkretioner som innehåller rikligt med värdemetaller på bottnen i Finlands havsområden. De är av värde såväl kommersiellt som med tanke på naturvården.