Lägre salthalt och högre temperatur skadligt för blåstången i Östersjön

Blåstången förser många andra organismer i Östersjön med viktiga livsmiljöer. Blåstången mår särskilt dåligt om temperaturen stiger och ökade regnmängder sänker salthalten i havet.

Östersjön är redan nu en utmanande livsmiljö för många arter. På grund av den låga salthalten är antalet arter lågt i jämförelse med världshaven. Arter som förser andra arter med mångsidiga livsmiljöer är därför särskilt viktiga, däribland den fleråriga blåstången som kan bli upp till en meter lång.

Salthalten i Östersjön förutspås sjunka ytterligare i och med att klimatförändringen medför större regnmängder. Även övergödningen ökar och höga temperaturer förekommer allt oftare. Den tilltagande övergödningen gynnar snabbväxta trådformiga alger, särskilt grönalgerna klarar sig bra i rätt saltfattiga vatten.

Däremot vore situationen problematisk för blåstången som inte heller i dagsläget växer i alldeles optimala förhållanden.

Blåstången skulle trivas bättre i lite saltare förhållanden än de som råder i Östersjön just nu. Den mest gynnsamma temperaturen för blåstången är kring 15 grader, säger doktorand Antti Takolander vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet.

Enligt Takolanders doktorsavhandling kan blåstången få det svårt då klimatet blir varmare. Det har visat sig att så lite som en dryg vecka med höga temperaturer är skadligt för blåstången.

När temperaturen stiger över 26 grader blir effekterna särskilt skadliga. De negativa effekterna av höga temperaturer blir ännu mer omfattande om salthalten sjunker i enlighet med prognoserna i olika klimatmodeller.

Salthalten förutspås sjunka i de nordliga delarna av Östersjön före utgången av detta århundrade. De lägre salthalterna kan i sig utrota blåstången från stora områden om inte arten lyckas anpassa sig till de nya förhållandena.

 

_________________

Takolander, Antti. Assessing the effects of climate change on Baltic Sea macroalgae – implications for the foundation species Fucus vesiculosus L.