Helsingfors universitet och stad börjar utveckla Vik till ett lockande innovationscenter – startar med hållbara livsmedelsinnovationer

På Viks campusområde skapas ett innovationscenter för forskning, undervisning och företag som ett tätt samarbete mellan Helsingfors universitet och staden. Man startar med ett tema kring hållbara livsmedel under ledning av arbetslivsprofessor Reetta Kivelä, känd för baljhavren.

Det handlar om en stor ny öppning i det strategiska partnerskapet mellan Helsingfors universitet och staden. Det totala värdet för det tre år långa projektet är cirka 2 miljoner euro, varav hälften kommer från Helsingfors stads innovationsfond och hälften från universitetet. Campus Vik är ett center för undervisning och forskning i biovetenskap, jordbruks- och skogsvetenskaper, farmaci och veterinärmedicin.

– Vi lever i en tid av omvälvningar när det gäller klimatfrågor och urbanisering såväl som coronakrisen. Med samarbetet mellan Campus Viks kompetensområden och olika aktörer kan vi hitta lösningar på globala utmaningar och utveckla nya innovationer och stimulans, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

– Helsingfors universitets styrka är att hitta tvärvetenskapliga lösningar i förmån för hela samhället. Vi är glada över det här samarbetet att utveckla Campus Vik, känt för forskning i toppklass, även till ett center för innovationsverksamhet, fortsätter Helsingfors universitets prorektor Tom Böhling, som ansvarar för utvecklingen av campus.

Vik har bra förutsättningar för att utvecklas till en effektiv innovationsmiljö.

– I Vik har man identifierat en betydande innovationspotential inom bio- och hållbarhetsvetenskap. Tillsammans satsar vi nu på åtgärder som får Vik att skapa allt fler uppfinningar och nya företag, betonar Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Under projektet med start i början av år 2021 skapar man en verksamhetsmiljö på campusområdet som främjar innovationsverksamhet, Viikki Innovation Platform. Den kartlägger företagens intresse och behov, innovationsområden baserade i forskning samt startar olika slags utvecklingsprojekt och verksamhetsmodeller, såsom hackathon-inspirationsevenemang.

Målet är att öka vetenskapsnära innovationsverksamhet genom att på ett systematiskt sätt föra samman studerande, forskare, startups och etablerade branschaktörer.

– Samtidigt vill vi stödja de studerandes och forskarnas kompetens inom företagande och innovationsverksamhet, samt stärka effektiviteten inom den vetenskap som bedrivs i Vik, berättar Viks campusdekan Ritva Toivonen från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. 

Man börjar med utveckling av hållbara lösningar i livsmedelskedjan i Viikki Food Innovation Lab, som startas av baljhavrens utvecklare, agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens arbetslivsprofessor Reetta Kivelä. Flera företag och andra aktörer inom branschen har redan visat intresse för att delta.

– Även internationella företag bjuds in. Dessutom utarbetas en plan om ett företagskuvösprogram för Vikområdet, berättar Irina Blomqvist från universitetets service för företagssamarbete som har lotsat helhetsplaneringen.

Studerande och forskare kommer att erbjudas bland annat kurser om ledning av innovationer och i samband med dem har de studerande möjlighet att till exempel testa sina idéer och få hjälp med att grunda startup-företag.

– Vårt mål är ett omfattande, systematiskt samarbete mellan olika aktörer. Som ett resultat av det skapas tankar och idéer, och till och med innovationer i världsklass som möter företagens och samhällets behov, fortsätter dekan Toivonen.

Mer information