Hannele Pokka ny arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet

JD Hannele Pokka har genom kallelseförfarande tillsatts som arbetslivsprofessor i miljöansvar vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten från och med 1.9.2020. Pokka tillför fakulteten mångsidigt kunnande i samhällelig interaktion och påverkan på hög nivå, bland annat i fråga om miljö- och naturskyddsfrågor samt hållbar utveckling i Finland.

– Ett av fakultetens och hela universitetets mål och utmaningar är att ytterligare förbättra det samhälleliga beslutsfattandets tillgång till forskningsbaserad kunskap. Därför är vi väldigt glada över att få en så erfaren påverkare som Hannele till vårt team. Det är en ”lottovinst” även för våra studenter, säger Jaakko Kangasjärvi, dekanus vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.    

– Jag är mycket ivrig att få börja arbeta i Bio- och miljövetenskapliga fakultetens team. Fakultetens forskning och undervisning omfattar de mest aktuella teman från virus till biotoper och klimatförändringen. Jag tror att jag kan stärka interaktionen mellan fakulteten och det omgivande samhället, säger JD Hannele Pokka.

Hannele Pokka lämnade tjänsten som kanslichef vid miljöministeriet i maj. Hon har i årtionden arbetat med samhälleligt beslutsfattande på toppnivå, och också arbetat bland annat som riksdagsledamot, justitieminister och landshövding i Lapplands län. 

– Med hjälp av sin första arbetslivsprofessur vill fakulteten också stärka forskningens och undervisningens genomslag i samhället både lokalt, nationellt och internationellt, bland annat genom att ännu effektivare föra fram fakultetens forskning och kompetens till stöd för beslutsfattandet. Hannele Pokka för också med sig lång samhällelig erfarenhet och kompetens, berättar Atte Korhola, prodekanus med ansvar för samverkan med samhället.

Personer som har avlagt doktorsexamen och har särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden kan kallas till en arbetslivsprofessur vid Helsingfors universitet. Arbetslivsprofessuren i miljöansvar är till en början på tre år. Arbetslivsprofessorn sköter professuren på deltid (30 %) och deltar i fakultetens verksamhet som toppexpert på samverkan med samhället, gästande expertföreläsare och främjare av studiernas arbetslivsrelevans.