Häckfågeltaxering avslöjade: Få skogshöns och skogsmesar

Riksomfattande häckfågeltaxeringar som genomfördes av frivilliga avslöjade fågelbeståndens tillstånd. De färska resultaten är för första gången i Finland tillgängliga för allmänheten.

Fåglarnas häckningstid har varit osedvanligt lång i sommar. I och med värmen i maj började vissa av fåglarna häcka mycket tidigt.
– Å andra sidan kom det också rikligt med flyttfåglar på junisidan, och häckningstiden blev därmed mycket lång. Orsaken till att många flyttfåglar kom så sent var antagligen det dåliga flyttvädret i Medelhavsregionen i maj, säger forskningskoordinator Päivi Sirkiä från Naturhistoriska centralmuseet (Luomus), som är en del av Helsingfors universitet.

Svaga bestånd av dalripa och järpe, buskskvättan och ortolansparven fortsätter att dala

Av skogshönsen tycks i synnerhet dalripan ha ett dåligt år och även järpens svaga tider fortsätter. Talltite- och tofsmesbestånden har varit på nedåtgående och visar inga tecken på uppgång i år heller.  Bland fältfåglarna minskar bestånden av buskskvätta och ortolansparv fortfarande drastiskt.

– Arter som är starkt beroende av sorkar lyste med sin frånvaro överallt i landet utom i Österbotten, där det stora antalet jordugglor visar på ett gott sorkbestånd, berättar Sirkiä.

Trots det varma vädret observerade taxeringarna det minsta antalet tornseglare på åratal. Även grönsångaren och grönfinken tycks ha haft ett mycket svagt år. Grönfinken uppvisar inga tecken på återhämtning från den parasitepidemi som har drabbat arten sedan 2008.

Mycket gråsiskor och bergfinkar

För andra sommaren i rad observerades en stor mängd gråsiskor och bergfinkar. Hämplingen har blivit vanligare och hade ett av sina bästa år i taxeringarnas historia.

– Av de fåglar som trivs i gårdsmiljö tycks pilfink- och blåmesantalet efter några årtiondens uppsving ha krympt lite från toppbestånden för ett par år sedan, berättar Sirkiä.

Informationen baserar sig på de riksomfattande linjetaxeringarna som koordinerats av Luomus i samarbete med BirdLife Finland och genomförts av frivilliga fågelskådare.  Data från alla taxeringsområden har ännu inte inkommit, så resultaten preciseras senare.

– De frivilliga fågeltaxerarnas insatser är oerhört viktiga för uppföljningen av fågelbeståndets tillstånd, betonar Sirkiä.

Resultaten allmänt tillgängliga

För första gången finns de färska resultaten av häckfågeltaxeringen fritt tillgängliga på Finlands Artdatacenters webbsidor.

– Öppna data är till stor nytta för medborgare som är intresserade av fåglar och miljö, konstaterar Sirkiä.

 

Mer information:

Luomus webbsida om linjetaxering (på finska)
Resultatsidorna (på finska)