Försökshundar hemförlovades för första gången i Finland – allt gick bra, men det var arbetsdrygt

Forskare vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet följde hemförlovningen av 16 beaglar som tjänat som försökshundar under åren 2015–2018. Av undersökningen framgick att man bättre kunde stödja hundarna i att bli rumsrena med hjälp av olika arrangemang i samband skötseln vid försöksdjursenheterna.

Hemförlovningen av försökshundarna var den första i sitt slag i Finland. Man började flera månader på förhand genom träna hundarna i sådant som en sällskapshund måste kunna och vande dem vid världen utanför försöksdjursenheten.

Träningens längd var 4–6 månader beroende på hunden.

– Vi märkte trots allt att den planerade tiden för omskolning inte var tillräcklig för precis alla hundar. Vissa av de nya ägarna rapporterade att hunden fortfarande var rädd och led av separationsångest. Hemförlovningen av försökshundar skulle lyckas ännu bättre om försöksenheterna i framtiden hade olika platser för hundarnas bestyr och för vila, om hundarna fick besöka ett rastningsområde och om de rastades i koppel, säger docent Marianna Norring vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Hundarna hade levt i flockar om åtta i 2–8 år i universitets lokaler för försöksdjur, där de fick komma ut i en hundgård med tak varje dag. Nätterna tillbringade de i mindre grupper.

Vid universitetet medverkade hundarna i både kognitionsvetenskapliga och veterinärmedicinska undersökningar. Den kognitionsvetenskapliga forskningen gav grundläggande kunskap om hundars sinne, medan målet för den veterinärmedicinska studien var att utveckla ett nytt lugnande medel för hundar. För tillfället har Helsingfors universitet inga försökshundar.

Hemförlovningen av hundarna gjordes i samarbete mellan SEY Djurskyddet i Finland rf och Helsingfors universitet. Att vänja hundarna vid och inskola dem till ett liv utanför försöksdjursenheten var en process som engagerade många: djurskötare, forskare, djurrättsaktivister och hundskolare. Man försökte se till varje enskild hunds individuella egenskaper när man letade efter ett nytt hem för hunden. När det var möjligt övertogs hundarna i par av en ny husse eller matte. De nya ägarna var i regel mycket nöjda med sina nya sällskapsdjur.

Hundarnas hemförlovning följdes vid universitetet i forskningssyfte i fyra års tid genom intervjuer med de medverkande och genom att samla uppgifter från de nya hundägarna. 

Artikel:

Laura Hänninen and Marianna Norring, 2020, The First Rehoming of Laboratory Beagles in Finland: The Complete Process from Socialisation Training to Follow-up, Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), Vol 48, Issue 3, 2020.

Mer information

  • Marianna Norring, Research Centre for Animal Welfare, Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet, marianna.norring@helsinki.fi