En aktiv och social livsstil gör hundar modigare, men skillnaderna mellan raser är stora

Ju mångsidigare aktiviteter, upplevelser och hundkamrater en hund har, desto modigare blir den i nya situationer och miljöer. Även ärftlighet är av stor betydelse.

Ljudkänslighet, rädsla för nya situationer och skygghet för exempelvis höjder eller hala ytor är vanliga beteendestörningar hos hundar. Enligt en beteendeenkät som utfördes vid Helsingfors universitet och omfattade närmare 14 000 hundar påverkas dessa icke-sociala rädslor av faktorer som anknyter till såväl hundens livsmiljö och livsstil som dess ras.

Hundar vars ägare hade hobbyer som inkluderade dem och som tränade aktivt visade sig vara modigast.

– Motion har observerats ha en positiv inverkan på sinnesstämningen hos både hundar och människor. Hundar är sociala djur och njuter av aktiviteter med ägaren. Å andra sidan vill ägare inte nödvändigtvis utsätta rädda hundar för träningssituationer som stressar dem. Detta kan också minska ägarens entusiasm för att träna med sin hund, berättar doktorand Emma Hakanen från Helsingfors universitets medicinska fakultet.

I undersökningen konstaterades en stark koppling i synnerhet mellan valpar som inte  fått vänja sig vid olika situationer och nya miljöer och deras senare rädsla för nya situationer, olika gångunderlag (t.ex. hala ytor, genomskinliga trappor eller metallgaller) och höga ljud.  Hundsällskap minskade i sin tur förekomsten av denna typ av icke-social rädsla.

Rädsla för fyrverkerier och olika underlag förekom oftare hos hundar vars ägare var förstagångshundägare. Det fanns även skillnader mellan stadshundar och hundar på landsbygden.

– Också i vår tidigare studie om hur miljön påverkar social rädsla konstaterade vi samma fenomen, att stadshundar var räddare än landsbygdens hundar. Det är intressant, eftersom vi vet att psykiska problem hos människor också är vanligare i städer än på landsbygden. Hur vår livsmiljö påverkar oss och vår bästa vän är absolut ett intressant ämne för fortsatt forskning, berättar professor Hannes Lohi från Helsingfors universitets veterinärmedicinska och medicinska fakultet.

Likt tidigare studier visade undersökningen också att även icke-social rädsla är vanligare hos steriliserade tikar och hos små hundar. Hundar med en allmänt rädd natur var även oftare skygga för hala eller på andra sätt avvikande underlag.

Stora skillnader mellan raser

I studien noterades också betydande skillnader mellan hundraser. Cairnterriern var en av de räddaste raserna, medan rasen Chinese crested dog hörde till de modigaste.

Det förekom dock variation bland olika icke-sociala rädslor inom raserna.  Till exempel inom rasen Welsh corgi pembroke förekom mycket ljudkänslighet, men inte mycket skygghet för underlag. Den lapska vallhunden, dvärgschnauzern, chihuahuan och labrador retrievern var däremot ofta skygg för underlag men sällan känslig för ljud.

– Skillnaderna mellan raserna stärker uppfattningen att rädsla är ärftligt. Avelsval är alltså av betydelse, även om vi inte känner till de exakta mekanismerna för nedärvning. Vår undersökning bekräftar tidigare uppfattningar och ger hundägare verktyg att öka sina hundars välbefinnande. Mångsidiga sociala kontakter under valptiden och en aktiv livsstil kan minska både sociala och icke-sociala rädslor betydligt, sammanfattar Hannes Lohi.

Undersökningen är en del av professor Lohis bredare akademiprojekt, som utreder hundars beteende med fokus på epidemiologi, miljöfaktorer, ärftliga faktorer och förändringar i ämnesomsättningen.

Undersökningen har fått stöd av bl.a. Finlands Akademi (308887), ERCStG, ERA-NET NEURON och Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Artikel:

Hakanen E, Mikkola S, Salonen M, Puurunen J, Sulkama S, Araujo C, Lohi H. Active and social life is associated with lower non-social fearfulness in pet dogs. Scientific Reports, 2020. DOI:10.1038/s41598-020-70722-7.

Forskningsgrupp Koirien geenitutkimus (på finska och på engelska)