Den äldsta kungsörnen i Europa är finländsk

Den 34 år gamla kungsörnshanen som observerades i Finland i slutet av januari är född här och är troligen även den äldsta kungsörnen i Europa. I Finland ringmärks cirka hundra kungsörnsungar årligen

I januari fotograferade den finländska naturfotografen Ari Komulainen en kungsörn (Aquila chrysaetos) i Norra Savolax, östra Finland. Kungsörnen hade en ring runt sin vänstra tars och även ringnumret syntes på bilderna. Komulainen rapporterade den ringmärkta fågeln till Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus ringmärkningsbyrå, och resten är historia: det visade sig att denna ståtliga fågel hade fått en ring runt sin tars för 34 år, 6 månader och 27 dagar sedan. Det här är den tredje äldsta fågeln som ringmärkts i Finland. I statistiken över åldersrekord för fåglar i Finland finns det bara en sillgrissla (Uria aalge) på 34 år och 11 månader och en gråtrut (Larus argentatus) på 34 år och 7 månader som är äldre än den här kungsörnen.

Åldersrekordstatistik över fåglar i Europa upprätthålls av EURING, en sammanslutning av europeiska ringmärkningscentraler. Kungsörnen som fotograferats i Finland tar förstaplatsen i EURINGs statistik som den äldsta kungsörnen i Europa. Statistik visar att de mest långlivade fåglarna i Europa är mindre lira (Puffinus puffinus) som har ett åldersrekord på 50 år och 11 månader och vigg (Aythya fuligula) med åldersrekordet 45 år och 3 månader.

Kungsörnshanen som nu observerats föddes i Norra Österbotten våren 1984 som enda unge i boet. Fågelungen ringmärktes av Jouni Ruuskanen som har en lång karriär bakom sig som ringmärkare av örnar och pilgrimsfalkar.

Efter att fågeln blev ringmärkt observerades den nästa gång i Letala i Sydvästra Finland 1986. Då observerades den äta på ett kadaver under vintertiden. Man lyckades ta bilder på fågeln och avläsa ringnumret.

Sedan gick det mer än tre årtionden utan en enda observation av fågeln. Under de här åren har kungsörnshanen blivit könsmogen och hittat en partner. Uppenbarligen har den förökat sig många, många gånger.

I Finland har man ringmärkt sammanlagt 3 865 kungsörnar under perioden 1913−2018. De flesta kungsörnar har fått en ring runt sin tars som boungar. I Finland ringmärks i snitt drygt hundra kungsörnsungar varje år, beroende på antalet lyckade häckningar.

De flesta av Finlands kungsörnar häckar i renskötselområdena i norra Finland. Tidigare blev kungsörnen förföljd, men nu får renbeteslagen ersättning för de kungsörnar som häckar i området utifrån antalet fågelbon. Det har lett till att förföljelsen har minskat och att kungsörnsstammarna sakta har vuxit. Därför har kungsörnen långsamt återetablerat sig och häckar nu i områden där den inte har funnits på länge. Kungsörnen är fortfarande en mycket sällsynt häckfågel i de vidsträckta skogsområdena i norra Finland. Storleken på den häckande stammen är cirka 300−400 par.

Ytterligare information

Museimästare Juha Honkala, tel. +358 0294 28848, juha.honkala@helsinki.fi

Naturfotografen Ari Komulainen, tel +358 44 5234772, ajkomulainen@gmail.com

Jouni Ruuskanen, +358 400 287686

Varför ringmärks fåglar?

Ringmärkning är ett viktigt hjälpmedel för att studera hur fåglar flyttar: metoden ger information om vilka flyttvägar olika fågelarter nyttjar, deras rastplatser och övervintringsområden samt flyttningshastigheter. Förutom forskning kring flyttningsbeteenden är ringmärkning en ovärderlig forskningsmetod inom många andra ornitologiområden.

I Finland koordineras ringsmärkningsverksamheten av Naturhistoriska centralmuseet Luomus ringmärkningsbyrå. Till byråns uppgifter hör bl.a. att upprätthålla dataregister, välja och utbilda ringmärkare och övervaka kvaliteten på ringmärkarnas arbete.

Om du hittar en ring i naturen eller observerar en ringmärkt fågel, kan du rapportera ditt fynd via webblanketten. Du kan också skicka ringen till Ringmärkningsbyrån per post utan kostnader.