Wikipedia som akademisk text

Ännu för några årtionden sedan var det i bokhyllan, i uppslagsverken som man skulle söka information. I dag öppnar studenten allt oftare sin dator för att söka informationen i Wikipedia.

– Wikipedia är 2000-talets uppslagsverk. Artiklarna i de tryckta uppslagsverken t.ex. Encyclopedia Britannica skrevs av de främsta experterna på respektive ämnesområde. Bidrag till Wikipedia kan däremot skrivas av vem som helst som har tillgång till dator och internet, oavsett geografiskt läge och tid på dygnet, säger Turo Hiltunen, forskare i engelska språket.

– Wikipedia används varje dag av miljoner människor, också av universitetslärare och studenter. Wikipedia på engelska beräknas ha en halv miljard användare per månad. Jag har själv länge använt Wikipedia. När man söker information om något man själv inte känner till, händer det ofta att man läser Wikipedias artikel om ämnet, säger Hiltunen.

Turo Hiltunen är korpuslingvist, vilket innebär att han forskar i engelska språkets struktur och användning utifrån stora samlingar text som han undersöker med datorns hjälp.

För en korpuslingvist är Wikipedia ett utmärkt material, eftersom forskaren kan ladda ned hela textmassan och studera den precis som vilken annan korpus som helst.

– Wikipedia som korpus är mycket stor, och den kan vara besvärlig att hantera. Det finns dock olika slags metoder, berättar Hiltunen.

– Engelskspråkiga Wikipedia omfattar för närvarande 5 miljoner artiklar och växer hela tiden. Wikipedia redigeras och förbättras kontinuerligt. Jag är övertygad att Wikipedia på de andra språken i framtiden kommer att vara på samma nivå som den engelskspråkiga. I detta syfte söker man hela tiden efter ny teknik.

Turo Hiltunen undersöker Wikipedias relation till det vetenskapliga skrivandet. Han intresserar sig för hur texterna i Wikipedia skiljer sig från både traditionella vetenskapliga texter (t.ex. forskningsartiklar) och texter som är skrivna av studerande. Han har analyserat medicinska och litteraturvetenskapliga artiklar och jämfört olika slags akademiska texters språk med språket i Wikipedias artiklar.

 

På videon berättar (på engelska) universitetslektorn i engelska språket Turo Hiltunen om sin forskning och om vad han tycker Wikipedia kan användas till.