Vart tog visdomen vägen?

Studiet av sanning, kunskap och visdom är aktuellt just nu i ”postsanningens tid”. Men vad är visdom, hur identifierar vi den och hur är man vis? Teologia.fi:s senaste temanummer ger svar.

Webbpublikationen Teologia.fi presenterar finländsk universitetsteologi. I det senaste temanumret behandlas begreppet visdom i ett mångvetenskapligt perspektiv.

− Vart försvann visdomen från vetenskapen och som akademiskt ämne inom teologin och var kan vi finna den, frågar temanumrets ledare.

Visdom som forskningsobjekt och begrepp belyses ur olika vetenskapliga dispipliners perspektiv. Visdom behandlas både utifrån lärande och att växa till sig i visdom, och också genom frågor om existens och det goda livet. Man ställer också frågan om lidande och svårigheter leder till visdom. Och vad betyder det att naturen är vis? 

Artikelförfattarna är teologer och religionsvetare, men också experter inom psykologi, filosofi och biologi medverkar.  

På väg mot visdom: Klarar vi av att finna visdom?

Visdom granskas med teologiska utgångspunkter i mötet med människan: Är självkännedom en förutsättning för visdom om andra, att känna andra? Och var är visdomens kärna – i jagets ständiga rörelse och formande?

− Det är också intressant att granska hur delad visdom uppstår, förmedlas och blomstrar och hur visdom kunde främjas i grupper och samhällen, konstaterar Elisa Uusimäki och Jenni Spännäri som är temanumrets huvudförfattare.

Historiskt behandlas visdom utifrån skriftliga källor från antiken i Medelhavsområdet.

− Från forntida Mellanöstern och judisk tradition känner vi en mångsidig korpus av visdomslitteratur, och det grekiska ordet ”filosofi” betyder ordagrant att kärlek till visdom, påminner Uusimäki och Spännäri.

Temaartiklarna återspeglar å ena sidan visdomsforskningens mångsidighet och tvärvetenskapliga möjligheter. Å andra sidan ställs frågan vad i synnerhet teologerna och religionsvetarna kan ge visdomsforskningen.

− Vetenskapens mål är slutligen att förstå livet och leva det med vishet, sammanfattar temanumret.

Temanumret Vart tog visdomen vägen? -kan läsas på adressen Teologia.fi

Akademiskt teologiskt perspektiv på aktuella forskningsämnen

Teologia.fi drivs av Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi och Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Årligen behandlas utifrån tre teman aktuell teologisk forskning i Finland och material som presenterar aktuella samtalsämnen inom teologin.