Vad kan humanister erbjuda företag? En hel del, konstaterade några forskare som tänker grunda en egen firma

Företaget Tositarina (’en sann historia’) stöder sig på forskning. Forskarföretagarnas trumfkort är deras sakkunskap om språk, historia och kultur.

Världen är full av historier. Men det finns skillnader mellan en berättelse och en annan.

Terhi Ainiala, universitetslektor i finska språket, Pia Olsson, universitetslektor i etnologi och företagare Petja Kauppi som producerar stödtjänster för forskning visar hur humanistisk forskning kan hjälpa företag med marknadsföring och branding – till exempel med att berätta företagets historia.

Hur skiljer sig Tositarina från kommunikations- och reklambyråer som producerar historier?

– Vi använder oss av humanistisk forskning på ett mångsidigt sätt. Vi stöder oss på kulturell, historisk och språklig analys som hjälper oss att finna information om företagets eller organisationens traditioner, bransch samt tidsliga och sociala skiktningar, berättar Terhi Ainiala.

Alla anställda vid Tositarina känner till arkiv och litteratur som de kan använda för att söka information. De samlar in ny information till exempel med hjälp av intervjuer och genom att se på saker med en etnografisk blick. 

– Vi gör en djupdykning i företagets eller organisationens bakgrund och bransch och söker upp det hållbara och intressanta material som kan användas som grund för att bygga upp företagets identitet och varumärke. Vi försöker alltid utgå från det som är sant, från sanna historier, säger Ainiala.

Varför behöver ett företag en historia? Det är enkelt: en bra historia säljer. En bra historia ger företaget en hållbar identitet och material för kommunikation och upplevelsemässig marknadsföring.

– Internationella exempel har visat att företag och produkter som har en sanningsbaserad och väl berättad historia kan öka sin försäljning betydligt.

Enligt Ainiala baserar sig en bra företagshistoria på någonting som är sant, som existerar i verkligheten. För ett företag som redan existerar kan man hitta material i företagets historia, för ett nytt företag kan man använda branschens traditioner som exempel.

Företagshistorien syns i företagets kommunikation och kan också synas till exempel i dess namn, produkter och tjänster.

– Som en helhet syns historien i alla sätt företaget använder för att bygga upp sin identitet och presentera sig, konstaterar Ainiala.

En företagshistoria och erfarenhetsbaserade berättelser

Tositarinas pilotkunder har varit Memocate som erbjuder digitala hälsovårdstjänster samt restaurangen Glassikko i Borgå.

Camilla Lindholm från Memocate berättar att samarbetet med Tositarina fungerade fint. Memocate som också härstammar från Helsingfors universitet utvecklar digitala tjänster för att stöda vården av personer med demens.

Först kartlade Lindholm Memocates behov tillsammans med Terhi Ainiala och Pia Olsson. Med hjälp av Tositarina hittade Memocate en praktikant som intervjuade både de anställda och representanter för Memocates intressegrupper och skrev historier för marknadsföringsbruk på basis av intervjuerna. Representanter för Tositarina stödde praktikanten och styrde processen.

– Vi fick högklassiga berättelser för kommunikations- och marknadsföringsbruk. Med hjälp av Tositarinas modell fick vi både en företagshistoria och berättelser om våra intressegruppers erfarenheter, dvs. historier om personer med demens och deras anhöriga samt de proffs som arbetar med dem.

Historierna syns i Memocates vardag, särskilt inom kommunikationen och marknadsföringen. Memocate har använt historierna på sina webbsidor, för presentationer och i förhandlingar med kunder. De har också fungerat som bas för marknadsföringsvideor.

– Berättelserna är yrkeskunnigt skrivna och berörande, berömmer Lindholm.

– De är lätta att identifiera sig med, särskilt om man har en närstående med demens.

Möjlighet för de anställda att fundera på målen

Företagshistorien och intervjuerna den baserade sig på var enligt Lindholm också betydelsefulla för den interna kommunikationen, eftersom intervjuerna gav alla anställda en möjlighet att fundera på Memocate, företagets roll och mål.

– Vi har fortsatt att reflektera över vår vision, våra värderingar och vår strategi inom företaget också efter att berättelserna blev klara. Materialet som Tositarina hjälpte oss skapa har varit nyttigt för oss.

Nya perspektiv fick Memocate särskilt genom de historierna där personer med demens själv berättade om sin diagnos och sina erfarenheter.

Dessa historier är inte ännu offentligt tillgängliga. Memocate har samlat ihop ett förråd av berättelser som företaget i framtiden kan använda för såväl marknadsföring som för att forma sin företagsidentitet.

– Historierna hjälper oss att hålla vårt fokus på personer med demens och deras anhöriga och komma ihåg varför vi gör det vi gör, berättar Camilla Lindholm.

Ett exempel från en 65-årig kvinnas berättelse:

För sisådär ett par år sedan började min dotter fråga att varför frågar du om allt på nytt och på nytt? Att varför säger du det där redan för tredje gången. Så började det och jag var nog lite sur. Jag tyckte inte att det var någon minnessjukdom, utan det var ett sådant där tomrum. Fast man är nöjd och klarar sig bra så kan man säga samma saker tre gånger. De bara försvinner ur huvudet. Men det är ju Alzheimer.